Istaknuti postovi

Zahvaljujemo vam na interesu za tematiku integracije! Ovdje možete postaviti upit ili pokrenuti raspravu,...
New Member
Stvaramo zalihe ključnih lijekova i medicinske opreme, uključujući koncentratore kisika. Dijelimo sapun općoj zajednici, promičemo primjenu higijenskih mjera i dijelimo dezinficijens zdravstvenim djelatnicima i drugom osoblju koje radi u zdravstvenim...
Prethodne su nam epidemije pokazale koliko je važno od prvoga dana uključiti i same izbjeglice kako bismo odgovorili na njihova pitanja vezana uz odgovor na epidemiju i kako bismo se pobrinuli da u obzir uzimamo društvene i kulturne razlike. Znamo k...
Voditeljica Sektora za javno zdravstvo UNHCR-a Ann Burton govori o opasnostima koje novi koronavirus ima za izbjeglice i interno raseljene osobe i opisuje način na koji Agencija nastoji usporiti širenje virusa, smanjiti njegov utjecaj i spasiti život...
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU uđu na zakonit i siguran način, a da pritom ne moraju riskirati živote na opasnim putovanjima. U EU-u trenutačno je tijeku nekoliko ad hoc programa preseljenja: - progr...
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvitka države i društva, od velikog je značaja uspostavljanje odgovarajućeg normativnog i institucionalnog okvira. U tom smislu Republik...
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u okviru prvostupanjskih odluka i konačnih odluka donesenih na temelju žalbenog postupka ili revizije. U državama članicama EU-a 2018. doneseno je gotovo 582 tisuće prvost...
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog okvira koji je konstruiran s ciljem uspostavljanja jedinstvenih standarda sustava azila na razini Europe. Od 1990e, postoji pojačana potreba za raspravom o pitanju azila ...
Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, usvojena 1951. godine, ima centralno mjesto u međunarodnoj zaštiti izbjeglica. Zasniva se na članku 14. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine kojim se priznaje pravo osobama da traže a...
Tzv. „Dublinski sporazum“ (Dublin Regulation), zaključen je 1990. godine u glavnom gradu Irske Dublinu s namjerom regulacije imigracijskih politika na razini EU i primjenjuje se u svim zemljama članicama. Cilj sporazuma je kontrolirati podnošenje zah...
Stranac je osoba koja nije hrvatski državljanin, a ima državljanstvo države članice EGPa, Švicarske konfederacije, , državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva. U 2018. iz inozemstva se u RH doselilo 33% hrvatskih državljana i 67% str...
Glavni cilj Dublinske regulative je da se spriječi da podnositelj zahtjeva to čini u više zemalja EU, tj. da se smanji broj tzv. kružnih podnositelja zahtjeva za azil, koji se sele iz jedne zemlje u drugu. Zemlja kojoj se podnositelj azila prvobitno ...
Na globalnoj razini, populacija osoba koje su zbog (ratnih) konflikta razmještene, odnosno u izbjeglištvu diljem svijeta dosegla je 70.8 milijuna. Od tog broja, gotovo 26 milijuna ljudi u izbjeglištvu je u inozemstvu. U posljednjih 8 godina, popula...
Ustav Republike Hrvatske u članku 3. zaštitu ljudskih prava određuje kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske. Glavom III Ustava jamči se zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda te velik broj pojedinačnih prava. Članak 14. Ustava ...
Posljedice klimatskih promjena postaju sve izraženije uzrokujući različite okolišne, ali i društvene promjene. Jedna od glavnih i globalno najuočljivijih promjena je intenzifikacija prisilnih migracija izazvanih klimatskim promjenama. Takvi prisilni ...
Društvena skupina - skup ljudi koji se nalaze u razmjerno stalnoj i redovitoj interakciji, koja pridonosi razvijanju zajedničkog identiteta, odnosno osjećaja »mi«, osjećaja pripadnosti i razlike prema drugima (»oni«). Razlikuje se od društvenog agreg...
Prognanici, izbjeglice i povratnici su osobe registrirane u bazama podataka nadležnih tijela za statusna prava izbjeglica, prognanika i povratnika, kojima nije utvrđen prestanak statusa do 1. svibnja 2013. (Zakon o statusu prognanika i izbjeglica, NN...
U skladu s pravom EU-a postoje opća pravila za države članice EU-a u vezi s izdavanjem kratkoročnih viza i primjenom kontrola granica i aktivnošću nadzora granica. EU je također postavila pravila za sprečavanje nezakonitog ulaska. Agencija EU-a Front...
Namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu stranac može izraziti: prilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prijelazu u svakoj policijskoj upravi, odnosno postaji te u prihvatnom centru za strance ako se nalazi na teritoriju Repub...
Osobe bez državljanstva imaju pravo uživati osnovna ljudska prava, poput zaštite od mučenja i arbitrarnog pritvaranja. I dok su prava, prema Konvenciji o statusu osoba bez državljanstva iz 1954., izričito usmjerena na osiguravanje pravnog sustava svi...
New Member
Prema međunarodnom pravu, temeljna obveza svakog zapovjednika broda je spasiti svaku osobu koja je u opasnosti na moru. U nekim slučajevima, kao što je bio egzodus Vijetnamaca u čamcima, te su osobe tražile azil. Isto tako se na brodovima mogu otkrit...
New Member


There are no discussions available here currently
  • Strana :
  • 1
  • 2
  1. Postovi: 35
  2. Odgovoreno: 2
  3. Neodgovoreno: 33
  4. Zadnji član/ica: Gordana
Online
Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split, Hrvatska.

info@irh.hr

Prijava na newsletter

Primajte nove članke