Istaknuti postovi

Zahvaljujemo vam na interesu za tematiku integracije! Ovdje možete postaviti upit ili pokrenuti raspravu,...
New Member
Stvaramo zalihe ključnih lijekova i medicinske opreme, uključujući koncentratore kisika. Dijelimo sapun općoj zajednici, promičemo primjenu higijenskih mjera i dijelimo dezinficijens zdravstvenim djelatnicima i drugom osoblju koje radi u zdravstvenim...
Prethodne su nam epidemije pokazale koliko je važno od prvoga dana uključiti i same izbjeglice kako bismo odgovorili na njihova pitanja vezana uz odgovor na epidemiju i kako bismo se pobrinuli da u obzir uzimamo društvene i kulturne razlike. Znamo k...
Voditeljica Sektora za javno zdravstvo UNHCR-a Ann Burton govori o opasnostima koje novi koronavirus ima za izbjeglice i interno raseljene osobe i opisuje način na koji Agencija nastoji usporiti širenje virusa, smanjiti njegov utjecaj i spasiti život...
U okviru preseljenja izbjeglicama kojima je potrebna zaštita dopušta se da u EU uđu na zakonit i siguran način, a da pritom ne moraju riskirati živote na opasnim putovanjima. U EU-u trenutačno je tijeku nekoliko ad hoc programa preseljenja: - progr...
Kako bi zakonita migracijska kretanja u Republici Hrvatskoj bila u korist gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvitka države i društva, od velikog je značaja uspostavljanje odgovarajućeg normativnog i institucionalnog okvira. U tom smislu Republik...
Podaci o odlukama o zahtjevima za azil dostupni su na dvjema razinama, odnosno u okviru prvostupanjskih odluka i konačnih odluka donesenih na temelju žalbenog postupka ili revizije. U državama članicama EU-a 2018. doneseno je gotovo 582 tisuće prvost...
Kratica CEAS označava zajednički europski sustav azila, a sastoji se od pravnog okvira koji je konstruiran s ciljem uspostavljanja jedinstvenih standarda sustava azila na razini Europe. Od 1990e, postoji pojačana potreba za raspravom o pitanju azila ...
Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, usvojena 1951. godine, ima centralno mjesto u međunarodnoj zaštiti izbjeglica. Zasniva se na članku 14. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine kojim se priznaje pravo osobama da traže a...
Tzv. „Dublinski sporazum“ (Dublin Regulation), zaključen je 1990. godine u glavnom gradu Irske Dublinu s namjerom regulacije imigracijskih politika na razini EU i primjenjuje se u svim zemljama članicama. Cilj sporazuma je kontrolirati podnošenje zah...
Stranac je osoba koja nije hrvatski državljanin, a ima državljanstvo države članice EGPa, Švicarske konfederacije, , državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva. U 2018. iz inozemstva se u RH doselilo 33% hrvatskih državljana i 67% str...
Glavni cilj Dublinske regulative je da se spriječi da podnositelj zahtjeva to čini u više zemalja EU, tj. da se smanji broj tzv. kružnih podnositelja zahtjeva za azil, koji se sele iz jedne zemlje u drugu. Zemlja kojoj se podnositelj azila prvobitno ...
Na globalnoj razini, populacija osoba koje su zbog (ratnih) konflikta razmještene, odnosno u izbjeglištvu diljem svijeta dosegla je 70.8 milijuna. Od tog broja, gotovo 26 milijuna ljudi u izbjeglištvu je u inozemstvu. U posljednjih 8 godina, popula...
Ustav Republike Hrvatske u članku 3. zaštitu ljudskih prava određuje kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske. Glavom III Ustava jamči se zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda te velik broj pojedinačnih prava. Članak 14. Ustava ...
Posljedice klimatskih promjena postaju sve izraženije uzrokujući različite okolišne, ali i društvene promjene. Jedna od glavnih i globalno najuočljivijih promjena je intenzifikacija prisilnih migracija izazvanih klimatskim promjenama. Takvi prisilni ...
Društvena skupina - skup ljudi koji se nalaze u razmjerno stalnoj i redovitoj interakciji, koja pridonosi razvijanju zajedničkog identiteta, odnosno osjećaja »mi«, osjećaja pripadnosti i razlike prema drugima (»oni«). Razlikuje se od društvenog agreg...
Prognanici, izbjeglice i povratnici su osobe registrirane u bazama podataka nadležnih tijela za statusna prava izbjeglica, prognanika i povratnika, kojima nije utvrđen prestanak statusa do 1. svibnja 2013. (Zakon o statusu prognanika i izbjeglica, NN...
U skladu s pravom EU-a postoje opća pravila za države članice EU-a u vezi s izdavanjem kratkoročnih viza i primjenom kontrola granica i aktivnošću nadzora granica. EU je također postavila pravila za sprečavanje nezakonitog ulaska. Agencija EU-a Front...
Namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu stranac može izraziti: prilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prijelazu u svakoj policijskoj upravi, odnosno postaji te u prihvatnom centru za strance ako se nalazi na teritoriju Repub...
Prema međunarodnom pravu, temeljna obveza svakog zapovjednika broda je spasiti svaku osobu koja je u opasnosti na moru. U nekim slučajevima, kao što je bio egzodus Vijetnamaca u čamcima, te su osobe tražile azil. Isto tako se na brodovima mogu otkrit...
New Member
Vlade nisu uvijek spremne prilagoditi svoje kvote i kriterije potrebama koje se brzo mijenjaju te često određuju svoje kvote prema zahtjevima domaćih interesnih skupina. Prema tome, one mogu ciljati na pojedine nacionalnosti među kojima UNHCR nije ot...
New Member


There are no discussions available here currently
  • Strana :
  • 1
  • 2
  1. Postovi: 33
  2. Odgovoreno: 2
  3. Neodgovoreno: 33
  4. Zadnji član/ica: Gordana
Online
Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split, Hrvatska.

info@irh.hr

Prijava na newsletter

Primajte nove članke