Istaknuti postovi

Zahvaljujemo vam na interesu za tematiku integracije! Ovdje možete postaviti upit ili pokrenuti raspravu,...
New Member
Vlade nisu uvijek spremne prilagoditi svoje kvote i kriterije potrebama koje se brzo mijenjaju te često određuju svoje kvote prema zahtjevima domaćih interesnih skupina. Prema tome, one mogu ciljati na pojedine nacionalnosti među kojima UNHCR nije ot...
New Member
Izbjeglica je civilna osoba. Osoba koja nastavlja voditi oružane akcije protiv države podrijetla ili države azila ne može se smatrati izbjeglicom....
New Member
Kriminalac protiv kojeg je pokrenut pravedan sudski postupak zbog povrede zakona i koji bježi iz države kako bi izbjegao izdržavanje zatvorske kazne nije nužno izbjeglica. Međutim, osoba optužena zbog tih ili drugih nepolitičkih zločina – bilo da je ...
New Member
Svaka država ima pravo mobilizirati svoje građane u situacijama kada je njena sigurnost dovedena u pitanje. Međutim, građani bi trebali imati jednako pravo da se po vlastitom uvjerenju usprotive mobilizaciji. U slučajevima kada se to pravo ne poštuje...
New Member
Osobe za koje se pravednim postupkom utvrdi da ne trebaju međunarodnu zaštitu nalaze se u situaciji sličnoj onoj kada su u pitanju stranci koji su ilegalno u državi i mogu biti deportirani. Međutim, UNHCR ipak preporučuje da se pruži zaštita ljudima ...
New Member
Migrant napušta svoju državu obično dobrovoljno, u potrazi za boljim životom. Izbjeglici su pak gospodarski uvjeti u državi azila manje važni od njegove sigurnosti. Ponekad je teško utvrditi razliku, ali osnovno je sljedeće: migrant uživa zaštitu vla...
Prema UN-ovoj Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. godine, razlika između izbjeglica i tražitelja azila je sljedeća. Tražitelj azila napustio je svoju domovinu te traži zaštitu od progona, a izbjeglici je takva zaštita već pružena. Izbjeglice ...
New Member
Za osobe bez obveznog zdravstvenog osiguranja besplatna je jedino hitna pomoć preko Zavoda za hitnu medicinu: https://goo.gl/3kpYGh Hitni bolnički prijami: https://goo.gl/bq0bN5 Za osobe s obveznim zdravstvenim osiguranjem HZZO pokriva troškove...
New Member
Što je azil? Azil je status međunarodne zaštite koji se priznaje tražitelju međunarodne zaštite koji se nalazi izvan zemlje svog državljanstva ili uobičajenog boravišta, a osnovano strahuje od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pri...
Migracijska politika [*] Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2015 Akcijski planovi [*] Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godin...
[*] Zakon o strancima (Narodne Novine 130/2011 i 74/2013) [*] Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine 70/2015 [*] Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne Novine; br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 130/2011i 110/2015) [*] Zakon...
Integracija državljana trećih zemalja u Hrvatskoj je trans-sektorska. Ciljevi integracije trebaju se ostvariti kroz inicijative i mjere u nekoliko područja i različitim vladinim ministarstvima i agencijama. Koordinacijsko tijelo odgovorno za integ...
Tražitelj međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj ima pravo na boravak u Republici Hrvatskoj od dana izražene namjere do izvršnosti odluke o zahtjevu, slobodu kretanja u Republici Hrvatskoj, osiguranje odgovarajućih materijalnih uvjeta prihvata ukl...
Molimo vas vaš komentar na izgled, sadržaj i koncept ovih web stranica. Hvala! ...
New Member


There are no discussions available here currently
  • Strana :
  • 1
  • 2
  1. Postovi: 35
  2. Odgovoreno: 2
  3. Neodgovoreno: 33
  4. Zadnji član/ica: Gordana
Online
Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split, Hrvatska.

info@irh.hr

Prijava na newsletter

Primajte nove članke