Loading cover... Drag cover to reposition
Details
Forum za slobodu odgoja, Đorđićeva 8 Poštovane kolegice, poštovani kolege! Pozivamo Vas na okrugli stol čija je s... Forum za slobodu odgoja, Đorđićeva 8

Poštovane kolegice, poštovani kolege!

Pozivamo Vas na okrugli stol čija je svrha raspraviti o obrazovanju učenika migrantskog porijekla iz perspektive donosioca javnih politika, odgojno obrazovnih djelatnika, predstavnika civilnog društva, istraživača te osoba koje direktno rade s izbjeglicama, azilantima, tražiteljima azila.

Okrugli stol organizira Forum za slobodu odgoja, organizacija civilnog društva koja se bavi obrazovanjem a članica je SIRIUS mreže. SIRIUS mreža je nastala 2012. godine, bavi se obrazovnim javnim politikama s fokusom na obrazovanje učenika migrantskog porijekla. Okuplja organizacije diljem Europe kojima su u fokusu javne politike, obrazovanje, rad s odgojno obrazovnim djelatnicima, rad s osobama migrantskog porijekla. SIRIUS mreža naglašava suradnju među različitim dionicima, kako bi se prepoznate dobre prakse mogle ugraditi u obrazovne javne politike te diseminirati do njenih krajnjih korisnika.

Okrugli stol će se baviti uključivanjem osoba migrantskog porijekla u hrvatski obrazovni sustav, aktivnostima koje javne politike provode na unapređenju ovog pitanja te ćemo predstaviti primjere dobre prakse koje provode organizacije civilnog društva na terenu.
Ove teme će biti pokrivene iz perspektive donosioca javnih politika, praktičara iz odgojno obrazovnog sustava, predstavnika organizacija civilnog društva te onih koji neposredno rade s migrantima, izbjeglicama, tražiteljima azila, istraživača iz područja obrazovanja i javnih politika.
Naglasak će biti na umrežavanju dionika kako bi se razmjenila iskustva, primjeri dobre prakse, potakla suradnja i unaprijedila implementacija obrazovnih javnih politika.

Uvod i predstavljanje SIRIUS Mreže
Lana Jurko, Mreža centara za obrazovne politike i Upravni odbor SIRIUS mreže
Eli Pijaca Plavšić, Forum za slobodu odgoja

Izazovi uključivanja azilanata u lokalne zajednice: osvrt na uključivanje u obrazovni sustav
Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnosti

Aktivnosti MZO po pitanju obrazovanja učenika migrantskog podrijetla
Darko Tot, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Primjeri dobre prakse

Projekt AVIOR, Lana Jurko
Are you Syriouse, Anamaria Macanović
POU Korak po korak, Sanja Brajković

Rasprava i zaključci


Svi prijavljeni sudionici dobit će potvrdu o sudjelovanju na okruglom stolu.

Molimo vas da se obavezno prijavite za sudjelovanje putem jer je broj mjesta ograničen.
Više
Attendees (1)
Pinned Items
Recent Activities
Ovdje još nema nikakvih aktivnosti
Unable to load tooltip content.