Loading cover... Drag cover to reposition
Details
Sveučilište u Splitu partner je na projektu InterCap čiji je primarni cilj unaprijediti kritičko razumijevanje migracij... Sveučilište u Splitu partner je na projektu InterCap čiji je primarni cilj unaprijediti kritičko
razumijevanje migracija i održivog razvoja, u kontekstu ciljeva održivog razvoja, među dionicima u
sustavu obrazovanja nastavnika, a kako bi se povećalo razumijevanje odnosa međuovisnog svijeta, (ne)sigurnosti te rizika.
Projekt InterCap, koji financira Europe Aid, bavi se pitanjem pojačane zabrinutosti u vezi s načinom na koji se mijenja javna percepcija (ne)sigurnosti) i rizika, utjecaja javne percepcije na razumijevanje migracija, održivog razvoja, odgovornosti i stila života građana EU u međuzavisnom svijetu.

U sklopu projekta, u Splitu će se održati radionice na temu migracija i održivog razvoja uz primjenu participativnog pristupa Zajednice filozofskog propitivanja koji se temelji na metodi Filozofija za djecu. Pristup temeljen na Zajednicama filozofskog propitivanja odgojno-obrazovni je odgovor na kontroverzna pitanja i složene izazove tako što:
- omogućava da se argumenti ispitaju na način koji uključuje suradnju i teži najboljim odgovorima
- njeguje kreativno i kritičko razmišljanje
- potiče otvorena i „filozofska“ pitanja i istražuje važne ideje, teme i pojmove

Voditeljice radionica: doc.dr.sc. Ivanka Buzov, doc.dr.sc. Esmeralda Sunko, izv.prof. Marita Brčić Kuljiš
Više
Attendees (1)
Pinned Items
Recent Activities
Ovdje još nema nikakvih aktivnosti
Unable to load tooltip content.