default Jučer stranci, danas susjedi - završna publikacija projekta integracije osoba pod međunarodnom zaštitom Popular

381 download

Jučer stranci, danas susjedi - završna publikacija projekta integracije osoba pod međunarodnom zaštitom

Ova publikacija, koju je u okviru projekta izradila Isusovačka služba za izbjeglice, proizašla je iz želje da se široj javnosti predstave potrebe i prava izbjeglica u procesu integracije u hrvatsko društvo, kao i sami rezultati projekta. Ona je i dokumentaristički zapis jednog vremena, kroz koji se fragmentarnim pristupom odabranim predstavljenim aktivnostima željela prenijeti svakodnevna interakcija djelatnika JRS-a sa samim korisnicima projekta, kao i s volonterima, partnerima, lokalnom zajednicom i širom javnosti (JRS).