Okus doma: kulturnoantropološki osvrt na integraciju migranata u Zagrebu

Okus doma: kulturnoantropološki osvrt na integraciju migranata u Zagrebu

Početkom 2019. godine u izdanju hed-biblioteke objavljena je monografija Okus doma: kulturnoantropološki osvrt na integraciju migranata u Zagrebu autorice Ive Grubiše. U knjizi se analiziraju mogućnosti za integraciju migranata na primjeru djelovanja kulinarsko - jezičnog kolektiva Okus doma.