Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Na području Europe pitanje integracije migranata u domaće društvo od prvorazredne je važnosti. Istodobno je utjecaj EU-a u politici integracije migranata na razini država članica i kandidatkinja ograničen i ponajprije usmjeren na potporu u pružanju stručne i financijske potpore. Iako Hrvatsku obilježava demografska depopulacija i emigracija hrvatskog stanovništva prema zemljama zapadne Europe, bilježi se i trend povećavanja broja migranata koji se trebaju integrirati u hrvatsko društvo.

Razvoj integracijske politike stoga je od osobite važnosti uzimajući u obzir da se u idućem razdoblju očekuje porast broja migranata u Hrvatskoj, i državljana trećih zemalja koji će u RH dolaziti u okviru radnih migracija i u okviru obveza koje je RH preuzela u odnosu na zbrinjavanje izbjeglica u sklopu kvota EU-a, ali obveza koje proizlaze iz poštivanja ustavne obveze na pružanje utočišta osobama koje su proganjane u svojim zemljama podrijetla.

U radu se analizira pravno i institucionalno uređenje politike integracije migranata u Hrvatskoj te promjene koje su se u politici integracije dogodile pod utjecajem europeizacije. Nadalje, istražuje se je li se politika integracije u petogodišnjem razdoblju od ulaska u članstvo EU-a nastavila razvijati u skladu s europskom politikom ili je došlo do reverzibilnosti procesa adaptacije. Zaključuje se da je integracijska politika razvijena pod prevladavajućim utjecajem EU-a, no osim utjecaja EU-a postoje i drugi endogeni i egzogeni faktori koji utječu na taj razvoj