"Zaštita izbjeglica i ranjivih skupina migranata" - Priručnik za edukatore

"Zaštita izbjeglica i ranjivih skupina migranata" - Priručnik za edukatore

“Ljudi u pokretu” – izbjeglice i migranti diljem svijeta riskiraju svoje živote svaki dan u očajničkim pokušajima pronalaska sigurnosti ili boljeg života. Posljednjih godina broj “ljudi u pokretu” stalno je u porastu, i migranata i izbjeglica.