Zadaci međunarodnih policijskih organizacija i civilne policije mirovnih snaga UN-a u zaštiti ljudskih prava i sloboda u uvjetima globalizacije terorizma, trgovine ljudima i rastuće migracije stanovništva

Zadaci međunarodnih policijskih organizacija i civilne policije mirovnih snaga UN-a u zaštiti ljudskih prava i sloboda u uvjetima globalizacije terorizma, trgovine ljudima i rastuće migracije stanovništva

Danas u uvjetima globalizacije terorizma, trgovine ljudima i rastuće migracije stanovništva pred međunarodnim snagama UN i međunarodnim policijskim organizacijama stoji niz novih složenih zadataka u okviru borbi protiv zločina protiv čovječnosti. U svom radu navodimo razloge rastuće složenosti tih zadataka i karakteriziramo temeljne smjerove djelovanja međunarodnih policijskih organizacija i međunarodnih snaga UN u uvjetima globalizacije terorizma, trgovine ljudima i ekstremne migracije stanovništva. Posebice razmatramo problem borbe međunarodnih policijskih organizacija protiv trgovine ženama i djecom.

A.A. Gridčin ; Generalno Tajništvo INTERPOL-a 
E.A. Mukoseeva ; Ekspert za međunarodne projekte 
A.V. Paškevič ; Centar za antiterorizam, Zajednica Neovisnih Država