Izbjeglice na moru: jurisdikcijski prijepori u svjetlu Konvencije o pravu mora i Konvencije o pravnom položaju izbjeglica

Izbjeglice na moru: jurisdikcijski prijepori u svjetlu Konvencije o pravu mora i Konvencije o pravnom položaju izbjeglica

Gotovo smo svakodnevno suočeni s vijestima o tragičnoj sudbini izbjeglica i drugih migranata koji preko Sredozemnog mora pokušavaju stići do Europe.

U ovom se radu u prvom redu nastoji rasvijetliti kako međunarodnopravna pravila o jurisdikciji država na moru, koja su danas kodificirana u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982., uvjetuju postupanje vojnih i drugih državnih brodova s javnim ovlastima prema plovilima kojima se koriste migranti. Pritom se jurisdikcijske ovlasti država na moru stavljaju u odnos s njihovim obvezama prema međunarodnom izbjegličkom pravu, napose Konvenciji o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. i Protokolu uz tu konvenciju iz 1967., a s naglaskom na temeljnu obvezu koja proizlazi iz načela non-refoulement.

Trpimir M. Šošić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu