Migracije - izvještaj Agencije za ljudska prava EU

Migracije - izvještaj Agencije za ljudska prava EU

Agencija za ljudska prava Europske unije (FRA) objavila je izvješće u kojem su vidljive promjene na gore kada su u pitanju prava migranata i izbjeglica u nekoliko zemalja EU. U prilogu se nalazi izvješće o prvom kvartalu 2019. godine, s primjerima kršenja ljudskih prava i jačanja restrikcija u ovom periodu.