Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – učenje i poučavanje hrvatskoga jezika u djece stranaca i azilanata

Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – učenje i poučavanje hrvatskoga jezika u djece stranaca i azilanata

Cilj ovoga istraživanja bio je prikazati projekt Integracija učenika u multikulturalno školsko okruženje koji je proveden u Osnovnoj školi Podmurvice u Rijeci, a u kojem su učenici stranci i azilanti (N=26) tijekom sedamnaest mjeseci učili hrvatski jezik.

Projekt je financiran nepovratnim sredstvima u sustavu upravljanja i provedbe Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) – komponenta IV „Razvoj ljudskih potencijala“. Ispitano je znanje hrvatskoga jezika Peabody testom na početku i po završetku projekta.

Ana Paljušaj i Nada Kegalj; OŠ Podmurvice Rijeka Rijeka, Hrvatska

Objavljeno u: Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Vol. LXII No. 2

Dobiveni rezultati pokazuju da je duže vrijeme učenja jezika povezano s boljim uspjehom na testu te da postoji značajan napredak u znanju hrvatskoga jezika između dvije točke mjerenja. Učenici stranci i azilanti na kraju projekta svoje znanje hrvatskoga jezika procjenjuju izvrsnim i vrlo dobrim, iskazuju zadovoljstvo zbog naučenoga te smatraju da su dobro integrirani u školsko okruženje.

Zadovoljstvo projektom iskazuju i roditelji djece stranaca i azilanata, učitelji, stručni suradnici te učenici koji redovno pohađaju školu u kojoj se projekt odvijao. U radu su navedene implikacije dobivenih rezultata kao i preporuke.