Migracijska kriza na razmeđu sigurnosnih i humanitarnih zahtjeva

Migracijska kriza na razmeđu sigurnosnih i humanitarnih zahtjeva

Migracije kao društveni i povijesni fenomen postoje od samih početaka čovječanstva. Nomadstvo je dugo vremena bilo primaran način života, a prirodni okoliš sa svim svojim resursima služio je za, duže ili kraće, nastanjivanje na određenom mjestu u određenom periodu. Postupnim se razvojem društvenih tipova i odnosa razvija sjedilački način života što podrazumijeva zauzimanje određenih teritorija od strane određenih grupa ili kolektiva.

Ti su kolektivi prisvajali pravo na teritorij te njegovu prenamjenu i iskorištavanje za zadovoljenje vlastitih potreba. Stoljećima kasnije, taj proces se razvio u smjeru izgradnje nacija-država koje su, sada kroz formalizirani i institucionalizirani sustav, smještene unutar određenih granica. Stanovnici tih država identificiraju se po određenim kriterijima od kojih su u suvremenom društvu među značajnijim nacionalno-etnička i religijsko-konfesionalna pripadnost te način i stil života, postojanje zajedničkih društvenih normi i poželjnih vrijednosti suživota.