Integracija i prilagodba imigranata u društvo i kulturu strane zemlje

U uvodnom dijelu seminarskog rada, autorice Meri Stošić i Marija-Paola Paulić kažu sljedeće: "Dolazak ili samo privremeno zadržavanje novih i različitih naroda izaziva mnoge promjene i reakcije kod pojedinaca pa i kod čitave zajednice zemlje domaćina. U ovome radu bavimo se problemima i izazovima socijalne integracije migranata u društvo i kulturu strane zemlje. Analizirat ćemo neke aspekte socijalne isključenosti imigranata i razloge istih, a onda ćemo se posvetiti rješenju tog problema, a to je socijalno uključivanje. Tu ćemo govoriti o multikulturalnosti koja je važan element socijalnih politika koje nastoje provesti mjere socijalne integracije.

Prije svega, jedan od preduvjeta za socijalnu integraciju imigranata je taj da se integraciju shvati kao dvosmjeran proces u kojem postoji obostrana otvorenost. To znači da bi u tom procesu u podjednakoj mjeri trebali sudjelovati kako imigranti tako i domaće stanovništvo. S jedne strane, imigranti bi trebali biti spremni prihvatiti i sudjelovati u procesima uključivanja koje provode državne politike (naravno, podrazumijevamo da su ti procesi moralno i društveno prihvatljivi), poštovati pravila i vrijednosti društva u koje useljavaju, a s druge strane veliku ulogu igra otvorenost domaćeg stanovništva, njihovi stavovi i predrasude prema imigrantima. Integraciju treba shvatiti kao interakciju imigranata i društva primitka u kojoj se prihvaćaju, razmjenjuju i poštuju različitosti.

Mi ćemo se u ovome radu ipak baviti pluralističkim politikama koje nastoje etničkim manjinama osigurati pravo na različitost i koje brinu o tome da društva useljenika sudjeluju te uživaju ista prava kao i domaće stanovništvo kako bi njihova prilagodba bila što uspješnija."

Rad je nastao u sklopu kolegija Filozofija politike, pod mentorstvom dr.sc. Nebojše Zelića (FFRI).