U ovoj tablici su podaci o važnim kontaktima osoba, organizacija  i institucija koje se bave integracijom. Tablica se nadopunjava.