www.hpc.hr/2021/03/15/odrzani-seminari-pod-nazivom…

HPC | Održani seminari pod nazivom „Zaštita djece bez pratnje: postupanje i ostvarivanje prava nakon smještaja djece“

Misija HPC-a je doprinijeti ubrzanju procesa tranzicije političke kulture podanika u političku kulturu građanina tj. omogućiti izgradnju civilnog društva u Hrvatskoj.