Are You Syrious? - Akcija, ali humanitarna

Svi smo programirani snažno reagirati na riječ Akcija i malo je stvari koje će nam lakše uzeti pažnju od niske cijene.
Ali ako nas niska cijena može privući da potrošimo, može li nas privući i da pomognemo?

Mi vjerujemo da može! AreYouSyrious