Inicijative

Ovdje objavljujemo različite inicijative i akcije koje su pokrenute od strane organizacija civilnoga društva, volontera, privatnog i javnog sektora.

Djeca izbjeglice u školama

Društvo za psihološku pomoć je, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, objavilo brošuru namijenjenu svim učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji u svoje škole uključuju učenike izbjeglice.

CMS: Solidarno prema svima bez kažnjavanja

Nakon više od godinu dana upozoravanja kako je za cjelokupno društvo pogubno i nedostojanstveno kriminalizirati solidarnost te niza rasprava u koje se uključio velik broj građana i građanki, Hrvatski sabor je uvažio argumente građana i civilnog društva te je ozakonio solidarnost i pomaganje ljudima u nezakonitom boravku.

Integracija kao podijeljena odgovornost

Koordinacija organizacija civilnog društva za integraciju povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica poziva sve građane i građanke da se pridruže obilježavanju 4. Tjedana IZBJEGLICAma!

Are You Syrious? - Akcija, ali humanitarna

Svi smo programirani snažno reagirati na riječ Akcija i malo je stvari koje će nam lakše uzeti pažnju od niske cijene.
Ali ako nas niska cijena može privući da potrošimo, može li nas privući i da pomognemo?

Izbjeglice koje 'zapnu' u Hrvatskoj se mogu besplatno obući u Zagrebu

Udruga Are You Syrious? iz Zagreba pruža podršku stotinama ljudi koji traže ili su dobili azil, ali još uvijek nemaju prihode koji bi im omogućili normalan život. U malom free shopu na adresi Brune Bušića 42 izbjeglice mogu dostojanstveno odabrati što im je potrebno, a trenutno su u ponudi ljetna obuća i odjeća, higijenske potrepštine te nekoliko računala za one koji nemaju Internet, a htjeli bi ga koristiti.