Integracija

U ovoj kategoriji možete pronaći općenite informacije vezane uz pitanje integracije u RH.

Socijalna prava migranata u Republici Hrvatskoj: pravo na pristup zdravstvenim uslugama

Rezolucije, preporuke i stajališta Vijeća Europe i Europskog parlamenta već godinama upozoravaju da nedostatna pravna zaštita socijalnih prava migranata, a posebice otežan ili onemogućen pristup zdravstvenim uslugama, nužno rezultira kršenjima njihovih temeljnih prava i time ujedno predstavlja grubu povredu međunarodnih konvencija za zaštitu ljudskih prava. Helga Špadina ; Pravni fakultet Sveučilišta J. Jurja Strossmayera u Osijeku 

Opširnije...

Uspješan primjer integracije djece tražitelja azila u OŠ Stjepana Kefelje iz Kutine

Osnovnu školu Stjepana Kefelje u Kutini polaze i djeca tražitelji azila u Hrvatskoj koje ova škola već četiri godine uspješno integrira u nastavu. Kako bi im pomogli u svladavanju hrvatskog jezika, osmislili su projekt Komuniciraj – ne izoliraj kojim su za nabavili interaktivni monitor i tablete  koji su se pokazali kao izvrsno nastavno sredstvo. Pomoću alata tražitelja djeca iz Sirije, Afganistana i Irana pronalaze slike i internetske stranice vezane uz nastavno gradivo.

Opširnije...

Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu s beskućnicima da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ove natječajne dokumentacije.
Opširnije...

Istraživanje „Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica“

Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“ sufinanciranog iz Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju, s ciljem pružiti podršku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u prepoznavanju izazova i mogućnosti integracije. U nastavku donosimo neka zapažanja, a više možete pronaći u Istraživanju. Autori: Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Biruški,  Margareta Gregurović, Jelena Matić Bojić, Drago Župarić-Iljić

Opširnije...

Kako iskustva iz drugih zemalja i područja djelovanja mogu pomoći u provedbi integracijskih mjera za migrante u Hrvatskoj: Naučene lekcije u zemljama OECD-a i primjer inovativne restorativne prakse

Tijekom 2017. godine radila sam na evaluaciji integracijskog okvira za migrante u Hrvatskoj. Neki od istraživačkih izvještaja i analiza koje sam pri tome proučila pružili su mi obilje materijala o naučenim lekcijama i kriterijima za ocjenu napretka i kvalitete integracije. Piše: Branka Peurača, Udruga za kreativni socijalni rad.

Opširnije...