Integracija

U ovoj kategoriji možete pronaći općenite informacije vezane uz pitanje integracije u RH.

Esejski rad: Pravo na zdravstvene usluge za djecu migrante u Republici Hrvatskoj

Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca vrlo nekonzistentno regulira pitanje zdravstvene zaštite maloljetnika. Maloljetnici bez pratnje uživaju isti opseg zdravstvene zaštite i pristup uslugama zdravstvene skrbi kao i državljani Republike Hrvatske, što bi bilo u skladu s preporukama Odbora za prava djeteta koji je zaključio da države „moraju osigurati isti pristup zdravstvenoj zaštiti za djecu bez pratnje kakav uživaju djeca državljani.“

Opširnije...

Esejski rad: Pravo na zdravstvenu skrb za migrante nereguliranog boravišnog statusa u Republici Hrvatskoj

Čitajući odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj se mogu uočiti nejasnoće i proturječnosti u pogledu pružanja zdravstvenih usluga i mogućnosti za strance koji nezakonito borave u našoj državi. Prema čl. 19. Zakona je vidljivo da se sredstva za zdravstvenu zaštitu „stranaca koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, a smješteni su u prihvatnom centru ili im je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili im je određen rok za povratak“ osiguravaju u državnom proračunu. Čl. 24. st.3. propisuje da stranac koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj troškove zdravstvene zaštite, tj. troškove hitne medicinske pomoći snosi on sam. Ukoliko ih nije moguće platiti, tada se troškovi isplaćuju iz državnog proračuna.

Opširnije...

Esejski rad: Pristup zdravstvenim uslugama za migrante reguliranog boravišnog statusa u Republici Hrvatskoj

Opseg zdravstvenih usluga za migrante reguliranog stalnog i privremenog boravišta koji suzakonito zaposleni u Republici Hrvatskoj identičan je državljanima. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuje da stranci koji imaju dozvolu stalnog boravišta i EU državljani moraju biti obvezatno zdravstveno osigurani, osim ako međunarodni ugovori ili posebni zakoni ne propisuju drugačije.

Opširnije...

Esejski rad: Zdravstveno osiguranje i registracija u zdravstvenom sustavu

U Hrvatskoj postoji obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje. Obvezno zdravstveno osiguranje je obvezno za sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i strance s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, a provodi ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Ono pokriva troškove samo osnovnih i hitnih zdravstvenih usluga i pregleda, a sve ostalo (kao što su specijalistički pregledi i usluge, bolničko liječenje, mnogi lijekovi i dr.) zahtijeva dodatno plaćanje ili dopunsko zdravstveno osiguranje.Dopunsko zdravstveno osiguranje je dobrovoljno osiguranje koje osobe s obveznim zdravstvenim osiguranjem mogu sklopiti s jednom od osiguravajućih kuća u Hrvatskoj.

Opširnije...