Integracija

U ovoj kategoriji možete pronaći općenite informacije vezane uz pitanje integracije u RH.

Ciklus predavanja za studente u Splitu

U Splitu je tijekom studenog i prosinca održan Ciklus predavanja o politici migracija, etici migracija, umjetnosti i migracijama te metodologiji istraživanja migracija održali su Marita Brčić Kuljiš (politike migracija), Anita Lunić (etika migracija), Renata Relja i Toni Popović (metodologija istraživanja migracija u društvenim znanostima), suradnici na projektu Izgradnja društva dobrošlice, kojeg provodi Udruga „MI“- Split uz financijsku podršku UNHCR Hrvatska. Na predavanju o umjetnosti i migracijama gostovala je doktorandica Filozofskog fakulteta u Splitu, Paula Jurišić. Sažetke predavanja pripremila je Anita Lunić.

Opširnije...

Doprinos znanstvene zajednice temi migracija i održivog razvoja

Projekt InterCap na kojem je Sveučilište u Splitu partner ulazi u treću godinu provedbe. Podsjetimo, projekt InterCap trogodišnji je projekt koji se financira iz programa EuropeAid i usmjeren je na pitanje odnosa migracija i održivog razvoja. Druga godina projekta označila je prekretnicu u projektu. Pripremila: Marina Meić, mag.paed.

Opširnije...

Projekt IRCiS – obećavajući model uspješne integracije djece izbjeglica i domicilne djece u hrvatskim školama

U rujnu 2019. godine započeo je istraživački projekt Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS) ili, na hrvatskom, Integracija djece izbjeglica u školama: kvalitativno i kvantitativno istraživanje učinkovitosti intervencije kontakta u školama u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece izbjeglica i domicilne djece.

Projekt zajednički financiraju Hrvatska zaklada za znanost i Švicarska zaklada za znanost, a voditeljica je izv. prof. dr. Margareta Jelić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uz nju, suradnice su na projektu s istoga Odsjeka i prof. dr. Dinka Čorkalo Biruški, te doktorandice Nikolina Stanković i Antonija Vrdoljak. Švicarski su partneri prof. dr. Fabrizio Butera, te dr. Rachel Fasel Hunziker sa Sveučilišta u Lausanni, a projekt traje do 2022. godine. Piše: Prof. dr. Dinka Čorkalo Biruški, socijalna psihologinja

Opširnije...

Integracija migranata u društvo – stavovi studenata Pravnog fakulteta Osijek, istraživanje i rezultati

U sklopu aktivnosti projekta u provedbi Udruge „MI“- Split, Pravni fakultet Osijek priključio se istraživačkom dijelu u kojem je naglasak bio na stavovima studenata u znanstvenom istraživanju koje se bavi pitanjem imigranata i izbjeglica u kontekstu suvremenih migrantskih kretanja na području Hrvatske i Europske unije. Piše: Mag.act.soc. Gordana Horvat, Pravni fakultet Osijek.

Istraživanje je provedeno od svibnja do srpnja 2019. godine na studijskim programima prava i socijalnog rada, uključujući redovne i izvanredne studente. Dio studenata Socijalnog rada, ukupno 21 student, volonterski se pridružio u provedbi ankete među studentima svih godina preddiplomskog, integriranog i stručnog studija. Anketa je sastavljena i pripremljena u suradnji s Filozofskim fakultetom u Splitu te je kao takva provedena na ukupno tri Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, Osijeku, Splitu i Rijeci. Anketa je anonimna, odobrena od strane etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Splitu i sadrži osnovne socio-demografske podatke (spol, dob, mjesto stanovanja, fakultet i smjer) te stavove studenata uz navedenu temu.

Opširnije...

Važnost socijalnog identiteta u životu pojedinaca i grupa: omogućimo izbjeglicama jednaka prava kakva želimo i za sebe

U jednom od prošlih tekstova pisala sam o procesu akulturacije kao procesu prilagodbe u susretu dvaju kultura (vidjeti tekst Što je integracija?) i istaknula da u tom procesu strategija integracije ima najpovoljnije mentalnozdravstvene i socijalizacijske ishode. Ta strategija podrazumijeva istovremeno zadržavanje elemenata vlastite kulture, ali i intenzivan kontakt i prilagodbu na novu kulturu. Osobama koje dolaze u novu kulturu, na primjer, našim novim sugrađanima koji kao izbjeglice stižu u hrvatsko društvo i Hrvatska im pruža međunarodnu zaštitu od opasnosti i ugroza kojima su izloženi u zemljama iz kojih dolaze, važno je sačuvati elemente svojega socijalnog identiteta u kojima su i s kojima su odrasli i koji (velikim) dijelom određuje ono što jesu kao društvena bića. Što je, dakle, socijalni identitet i zašto je važan? Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, socijalna psihologinja

Opširnije...