Vlada uputila nekoliko amandmana na izmjene Zakona o strancima

Vlada je uputila u Sabor nekoliko svojih amandmana na izmjene Zakona o strancima kojima se, među ostalim, pojašnjavaju odredbe koje se odnose na zabranu pomaganja izbjeglicama koji nelegalno prelaze hrvatsku granicu i bez statusa borave u našoj zemlji.

Vlada sada jasno pravi razliku između humanitarnog pomaganja izbjeglicama u prijelazu državne granice, što je vrlo precizno definirano, u odnosu na 'liberalniji' pristup kod pomaganja pri nezakonutom boravku u zemlji.

Tako se po novom ne bi kažnjavalo  pomaganje izbjeglicama u nezakonitom prelasku državne granice, ali samo u strogo pobrojanim slučajevima: radi spašavanja života, sprječavanja ozljeđivanja, pružanja hitne medicinske pomoći i pružanja humanitarne pomoći sukladno posebnim propisima, u slučajevima katastrofa i slično.

S druge strane, humanitarno pomaganje izbjeglicama kada su one već u Hrvatskoj, pa makar i nezakonito, ne bi se kažnjavalo, osim u slučajevima kada bi se te osobe skrivalo i onemogućavalo njihovu deportaciju. Odnosno, građani mogu pružiti svaki oblik humanitarne pomoći, ali ne smiju migranta skrivati ili mu pomoći da se sakrije od policije.

Amandmani su dostupni u rubrici Dokumenti,

Izvor: forum.tm