Uspješan primjer integracije djece tražitelja azila u OŠ Stjepana Kefelje iz Kutine

Osnovnu školu Stjepana Kefelje u Kutini polaze i djeca tražitelji azila u Hrvatskoj koje ova škola već četiri godine uspješno integrira u nastavu. Kako bi im pomogli u svladavanju hrvatskog jezika, osmislili su projekt Komuniciraj – ne izoliraj kojim su za nabavili interaktivni monitor i tablete  koji su se pokazali kao izvrsno nastavno sredstvo. Pomoću alata tražitelja djeca iz Sirije, Afganistana i Irana pronalaze slike i internetske stranice vezane uz nastavno gradivo.

Na tabletima je instalirana virtualna tipkovnica za arapsko i perzijsko pismo i alati prevoditelja te djeca prema potrebi prevode odgovore, što im koristi i u učenju hrvatskog jezika ali i u socijalno- emotivnoj adaptaciji.  Interaktivnim monitorom koriste se virtualni udžbenici, a naučeno gradivo provjerava se putem kviza Kahoot. Zahvaljujući projektu, djeca lakše komuniciraju s vršnjacima i učiteljima s voljom svladavaju hrvatski jezik i druge nastavne sadržaje. 

Razgovarali smo sa Tajanom Sikaček, stručnom suradnicom psihologinjom

Škola je vrlo aktivna po pitanju integracije djece iz Sirije, Afganistana i Irana. Već nekoliko godina provodite projekte u suradnji sa različitim donatorima. Što ste do sada radili?

OŠ Stjepana Kefelje iz Kutine već četvrtu školsku godinu uspješno integrira djecu tražitelja međunarodne zaštite u RH. Našu školu polaze djeca iz Sirije, Afganistana i Irana. Uz pomoć Crvenog križa Hrvatska, djeci su nabavljeni udžbenici za redovnu nastavu, kao i za učenje hrvatskog jezika te sav potreban školski pribor. U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem 'Korak po korak' Zagreb i UNICEF-om škola je prošle školske godine provela Program „Izgradnja lokalnih i nacionalnih kapaciteta za obrazovnu integraciju djece migranata“. U okviru programa, svakom učeniku iz Sirije kupljen je Tablet Samsung Galaxy Tab A T580. Osim što su donijeli osmijehe i oduševljenje na lica učenika, tableti su se pokazali kao izvrsno nastavno sredstvo. Uz pomoć tražilice i drugih alata djeca lako pronalaze internetske stranice vezane uz nastavno gradivo i druge korisne aplikacije. Tableti su se pokazali posebno korisnima na pripremnoj nastavi učenja hrvatskog jezika, gdje učenici u suradnji s učiteljicama Josipom Seletković i Helenom Buljan koriste gotove programe i aplikacije za učenje. Učenici su i sami iskazali potrebu za korištenjem tableta u nastavi, jer posjeduju osnove informatičke pismenosti i žele koristiti pogodnosti IT-a. U inicijalnoj komunikaciji i socijalizaciji pomaže Google tražilica, koja putem slikovnih materijala olakšava komunikaciju među djecom i s učiteljem na nastavi. Najviše je korišten Google prevoditelj, koji ima i zvučni zapis riječi. Također, učenici su na tabletima instalirali virtualnu tipkovnicu za arapsko i perzijsko pismo te prema potrebi prevode odgovore, što im koristi ne samo u učenju hrvatskog jezika, već i u lakšoj socijalnoj i emocionalnoj prilagodbi. Nadalje, za pisanje i pohranu pismenih uradaka (osim radnih listića) koristan je program za pisanje, te se tako kod djece lako može pratiti napredak u učenju. Vrlo korisnima su se pokazale i stranice s online igrama za djecu (Artmedia, Lukin portal, Antonija Horvatek: matematika kroz igru i zabavu…). Tako putem interaktivnih vizualnih materijala djeca usvajaju nove riječi i uče slova i brojke. Naučeno gradivo provjerava se putem kviza Kahoot, koji se kreira ili se koriste gotovi predlošci. Djeci se omogućuje gledanje videomaterijala prilagođenih dobi i uzrastu. Na osnovi toga se potiče komunikacija vezana za odgledane sadržaje (crtani film, tematski edukativni film).

Korištenjem novih digitalnih tehnologija olakšavate rad sebi, ali i djeci. Preporučujete korištenje takvih tehnologija u integraciji?

U svakom slučaju, korištenje tableta je preporuka za pomoć u integraciji djece tražitelja međunarodne zaštite u RH jer uz njih brže i lakše, a svakako i s više veselja, sudjeluju u nastavnom procesu. Prošle školske godine u okviru Projekta: „Komuniciraj – ne izoliraj“ naša škola je dobila i interaktivni monitor koji je djeci dodatno olakšao integraciju i učenje hrvatskog jezika. Interaktivnim monitorom koriste se virtualni udžbenici, a naučeno gradivo provjerava se putem kviza Kahoot.

Ideja za nabavku tableta i interaktivnog monitora došla je iz same potrebe učenika i učitelja da se djeci olakša komunikacija i savladavanje nastavnih sadržaja.

Imate li podršku ostalih članova kolektiva u vašim projektima?

Vodstvo škole, stručni suradnici i učitelji podržavaju uporabu tableta i interaktivnog monitora u nastavi, no posebice učiteljica hrvatskog jezika koja djeci tražitelja međunarodne zaštite u RH drži pripremnu nastavu hrvatskog jezika.

Kako korištenje novih tehnologija izgleda u praksi?

Svaki učenik TMZ (tražitelj međunarodne zaštite) koji dolazi u predmetnu nastavu prilikom dolaska u školu dobiva na uporabu tablet. Tableti se nalaze u školskoj knjižnici, učenici ih svakodnevno uzimaju i vraćaju poslije nastave. Učenici nižih razreda TMZ koriste tablete i interaktivni monitor na pripremnoj nastavi HJ ili prema potrebi. Svi učenici TMZ koriste tablete i interaktivni monitor.

Suradnja s roditeljima djece TMZ odvija se inicijalno u Prihvatilištu za tražitelje azila, Kutina. Stručne suradnice škole prije uključenja djece u nastavu, odlaze u prihvatilište na upoznavanje s roditeljima i djecom u nazočnosti djelatnice Prihvatilišta Marije Lang Turkalj. Tada je osiguran i prevoditelj uz pomoć kojega se djeci i roditeljima daju osnovne informacije o školi i samoj nastavi. Kasniji susreti odvijaju se prema potrebi u školi u nazočnosti djelatnika Crvenog križa ili Prihvatilišta.

Škola je prepoznata kao primjer uspješne integracije.

Po svojem pristupu učenicima koji ne vladaju hrvatskim jezikom, Osnovna škola Stjepana Kefelje izdvaja se kao primjer dobre prakse iz dvaju razloga: sustavne i učinkovite uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju jezika te integralnoga pristupa uključivanju učenika u obrazovanje i pozornosti koja se daje socijalizaciji učenika. U suradnji s prihvatilištem i s Uredom državne uprave škola je uspostavila jasne, brze i učinkovite procedure uključivanja učenika tražitelja azila u školu. Kako bi se smanjila nelagoda i olakšalo uključivanje, djelatnici škole odlaze u prihvatilište upoznati dijete i obitelj, a razredu u koji će se dijete uključiti najavljuje se dolazak novoga učenika i objašnjava posebnost životnih okolnosti u kojima se učenik nalazi. Radi brže socijalizacije djeca se uključuju u izvannastavne aktivnosti (npr. nogomet, kreativne radionice, filmska skupina). Škola također organizira različite aktivnosti (humanitarni nogometni turnir, koncert i sl.) kojima se prikupljaju sredstva za nabavu knjiga, školskoga pribora, sportske opreme za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te druge stvari potrebne djeci tražiteljima azila.

Učenici cijele škole aktivni su u prikupljanje sredstava za učenike koji su smješteni u Prihvatilištu.

Učenička zadruga OŠ Stjepana Kefelje „Ruke“ uz pomoć Hrvatskog crvenog križa, organizirala je humanitarnu glazbenu priredbu pod nazivom “Pjevaj za mir”, a prihod od prodaje ulaznica bio je namjenjen za pomoć učenicima OŠ Stjepana Kefelje koji su smješteni u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini. Na prvi dan proljeća učenici škole odlučili su građane razveseliti dobrom zabavom uz odličnu svirku i ples. Koncert je održan u odličnoj atmosferi, druženju i smijehu okružen glazbom i djecom što je ujedno najbolja i najviša ocjena uspješnosti ove humanitarne akcije. Ujedno najavljujemo organizaciju humanitarnog nogometnog turnira u suradnji s Hrvatskim crvenim križem.

Dana Jurman Jakus