Održan 1. modul treninga za interkulturne medijatore

U Zagrebu je 30. i 31. kolovoza održan prvi modul treninga „Interkulturni medijatori“ na temu izbjeglištva i migracija.

Sudionici, koje čine predstavnici obrazovnih ustanova, ustanova socijalne skrbi te predstavnici organizacija civilnog društva jačali su kapacitete kroz sljedeće teme:
- Interkulturna medijacija
- Pojmovi: identitet, stereotip, predrasuda
- Diskriminacija: pojmovno određenje, manifestacija, oblici
- Obilježja suvremenih migracija
- Integracijske politike i prakse u RH.

Trening se održava u organizaciji Centra za mirovne skupine u prostorijama Kuće ljudskih prava. Voditeljice prvog modula bile su Julia Kranjec i Tea Vidović (CMS).
Tijekom rujna bit će održana još dva modula:
- Kulturni obrasci i interkulturalnost
- Razumijevanje sukoba i posredovanje.