Radionice o migracijama i održivom razvoju na Sveučilištu u Splitu

Prvi nacionalni trening o migracijama i održivom razvoju uz primjenu participativne metode Zajednice filozofskog propitivanja, temeljenu na metodi Filozofija za djecu održan je u sklopu projekta InterCap, na kojem je Sveučilište u Splitu jedan od partnera. Radionice su se održale u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu te su ih vodile profesorice s Filozofskog fakulteta u Splitu, doc.dr.sc. Ivanka Buzov, doc.dr.sc. Esmeralda Sunko i izv.prof.dr.sc. Marita Brčić Kuljiš. Piše: Marina Meić, mag.paed. voditeljica projekta InterCap za Sveučilište u Splitu

Sudionici edukacije stekli su osnovna znanja vezana za pojmove migracija i održivog razvoja, upoznali su se sa zakonodavnim okvirom u Republici Hrvatskoj koji se odnosi na migracije i održivi razvoj, s posebnim naglaskom na prava migranta koja se tiču stjecanja azila, obrazovanja, rada i zdravlja. Istaknuta je i povezanost migracija i održivog razvoja te međuzavisnosti ova dva fenomena s naglaskom na ciljeve održivog razvoja te Agendu 2030.Posebno korisna i zanimljiva bila je radionica Zajednica filozofskog propitivanja na kojoj su sudionici stekli znanja i vještina kako s učenicima razgovarati o migracijama i općenito o kontroverznim temama. Nakon odabira teme rasprave za metodu Zajednice filozofskog propitivanja, sudionici su se fokusirali na emocije koje migracije izazivaju kod ljudi te nošenje s istima kao i na percepciju u javnosti i ulogu te iste javnosti u kreiranju percepcije o migracijama te rizicima i prednostima koje nose migracije. Posljednji dio edukacije fokusirao se na razvijanje svjesnosti o problemu obrazovanja djece migranta i  nošenje s izazovima obrazovanje djece migranata i njihovoj inkluziji u društvo i odgojno-obrazovni sustav.

Projekt InterCap trogodišnji projekt koji je financiran iz fonda Europske unije EuropeAid i na kojem sudjeluje, uz Sveučilište u Splitu još 12 organizacija civilnog društva iz cijele Europe od Italije, Njemačke, Austrije, Grčke, Bugarske, Latvije,Slovenije, Poljske, Malte, Cipra do Velike Britanije. Primarni cilj projekta je unaprijediti kritičko razumijevanje migracija i održivog razvoja, u kontekstu ciljeva održivog razvoja, među dionicima u sustavu obrazovanja nastavnika, a kako bi se povećalo razumijevanje odnosa međuovisnog svijeta, (ne)sigurnosti te rizika.Više o samom projektu kao i nastavnim materijalima razvijenim u sklopu projekta možete doznati na: https://developtogether.eu/en/