Esejski rad : Uključivanje migranata u obrazovanje

Uslijed nedavne izbjegličke krize, Hrvatska se suočila s manjim brojem migranata sa područja Bliskog istoka.  Migracije su sve učestalija pojava kojoj nije izložena samo Republika Hrvatska i države članice Europske unije nego je to postalo globalni problem. Iako su migranti u Hrvatskoj marginalizirana skupina, svatko od nas trebao bi  težiti ka tome da se prava koja se odnose na migrante, zaštite u najvećoj mjeri i nikad ne budu zapostavljena  te da im na sve načine omogućimo dostojan i miran život.

Jedan od važnijih problema sa kojima se migranti susreću  je pravo na obrazovanje. Pravo na obrazovanje zajamčeno je svima i to međunarodnim sustavom ljudskih prava koji je proizašao iz Opće deklaracije o ljudskim pravima. Ostvarenjem toga prava svakome se daje šansa da razvije svoje mogućnosti i da stekne intelektualnu, duhovnu i društvenu samostalnost putem usvajanja znanja, vještina, vrijednosti i stavova. U prosjeku migranti imaju jako nisko ili nisko obrazovanje u odnosu na domaće stanovništvo. Iako je Hrvatska poduzela mjere uključivanja migranata u obrazovni sustav i dalje te mjere nisu dovoljne te se teži što većoj i kvalitetnijoj obrazovanosti migranata. Najčešći problemi sa kojima se migranti susreću kada je riječ o obrazovanju vezani su uz nedovoljno poznavanje hrvatskog jezika te kulturnim razlikama. Ono što je predloženo kao moguće rješenje je razvijanje modela učenja hrvatskog jezika u svakoj regiji u kojoj će izbjeglice biti smještene te obučavanje i osiguravanje radnika koji će podučavati hrvatski jezik.

Nadalje, naglasak je također stavljen i na rano i brzo uključivanje djece i mladih u obrazovni sustav na nižim razinama kao što su vrtići te osnovne i srednje škole te  uključivanje odraslih u sustav visokog obrazovanja. Ono što je od iznimne važnosti, s obzirom da su to ljudi koji su došli bez ičega i traže samo sklonište i mjesto gdje će biti sigurni,je to da im se osigura besplatno školovanje te  sustava  stipendiranja učenika i studenata i studentskog smještaja onih izbjeglica uključenih u visoko obrazovanje. Iako se uvijek govori kako se prošlost treba ostaviti u prošlosti, ipak je to u ovom slučaju iznimka. Migranti su tijekom svoga putovanja doživjeli situacije koje su opasne po život te fizičko zlostavljanje, gubitak roditelja, članova obitelji i prijatelja. Zbog svih tih okolnosti, život migranata može biti vrlo težak i tijekom razmišljanja o njihovoj integraciji u naše škole ne bismo smjeli zaboraviti na njihovu prošlost. Trebali bi se što više informirati o njihovoj prošlosti, njihovom životu, kulturi te se prilagoditi njihovim potrebama. Svrha obrazovanja nije samo učenje, već i odrastanje i razvoj te djece i odraslih  kao osoba u sigurnom okruženju.

S obzirom da su migranti marginalizirana skupina u našem društvu, potrebno je kroz različite aktivnosti, organizacije, skupove, medije osvijestiti narod o potrebama i pravima migranata te se potruditi pružiti im ljubav, zaštitu i siguran dom.

 

Ivana Leko

Pravni fakultet Osijek, Studij socijalnog rada, 2. Godina

Kolegij: Ljudska prava