Integracija

U ovoj kategoriji možete pronaći općenite informacije vezane uz pitanje integracije u RH.

Potpora ranjivim skupinama: Integracija stranaca u hrvatsko društvo

Integracija stranaca predstavlja dinamičan, dvosmjeran proces međusobne prilagodbe kako stranaca, tako i hrvatskih državljana na posljedice postmigracijskih procesa.
Cilj integracijske politike sastoji se u osiguravanju određenih prava strancima od strane države koji se primarno odnose na pravo na rad, odgovarajući smještaj odnosno stanovanje, obrazovanje, sigurnost i sva ostala pripadajuća prava, dok je stranac dužan konstruktivno i lojalno sudjelovati u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline. Republika Hrvatska posebnu pažnju pridaje ranjivim skupinama stranaca poput tražitelja azila, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.

Opširnije...

Integracija kroz sport

Bavljenje sportom pozitivno utječe na ljudsko zdravlje i razvoj, a kao odgojno sredstvo, sport ima i značajnu društvenu ulogu. Budući da sport okuplja ljude, bez obzira na spol, rasu, spol, klasu, dob, nacionalnost ili vjeru, ima ogroman potencijal odigrati važnu ulogu u stvaranju inkluzivnog društva. Piše: Julija Kranjec, Centar za mirovne studije

Opširnije...

Važnost psihosocijalne podrške u procesu integracije

Proces integracije izbjeglica u novu zajednicu zahtjevan je i osobi koja ga prolazi potrebno je što više podrške i stabilnosti u svakodnevnom životu kako bi ga mogla uspješno provesti. Nošenje s traumatskim iskustvima i gubicima kroz koje je osoba prošla prije dolaska u sigurnu zemlju, nepoznavanje kulture i jezika, otežano školovanje, zapošljavanje, odvojenost od obitelji, egzistencijalna nesigurnost samo su neke od poteškoća s kojima se migranti i izbjeglice suočavaju.

Opširnije...

Dr. sc. Snježana Gregurović: Integracija je dvosmjerni proces

U posljednje dvije godine više od milijun izbjeglica i migranata prošlo je na putu prema zemljama EU-a, kako teče integracija u europsko društvo te koje su poteškoće na tom putu. Dr. Gregurović autorica je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja etničnosti, migracija i multikulturalizma. Od 2013. nacionalna je koordinatorica i suradnica službenoga portala Europske komisije za pitanja integracije državljana trećih zemalja »European Web Site on Integration«.  Dr. sc. Snježana Gregurović, Institut za migracije i narodnosti

Opširnije...

Utjecaj predrasuda na proces integracije

Migracije, različitih uzroka, su prisutne kroz cijelu ljudsku povijest, ali danas bilježe rekordne brojke. Prema izvješću UNHCR-a za 2017., broj ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove dosegao je rekordnu brojku od 44.000 dnevno, te je krajem 2017. godine bilo ukupno 68,5 milijuna ljudi u svijetu sa statusom migranta, prognanika, izbjeglica ili tražitelja azila. Neki od njih su se zatekli, svojom voljom ili spletom okolnosti, i u našoj zemlji. Iako ih još uvijek nema tako puno kao u nekim drugim zemljama, razni problemi u prihvaćanju i razumijevanju položaja pridošlica se pojavljuju, a dobar dio njih proizlazi iz predrasuda i stereotipa.  

Opširnije...