Integracija

U ovoj kategoriji možete pronaći općenite informacije vezane uz pitanje integracije u RH.

Doprinos znanstvene zajednice temi migracija i održivog razvoja

Projekt InterCap na kojem je Sveučilište u Splitu partner ulazi u treću godinu provedbe. Podsjetimo, projekt InterCap trogodišnji je projekt koji se financira iz programa EuropeAid i usmjeren je na pitanje odnosa migracija i održivog razvoja. Druga godina projekta označila je prekretnicu u projektu. Pripremila: Marina Meić, mag.paed.

Opširnije...

Projekt IRCiS – obećavajući model uspješne integracije djece izbjeglica i domicilne djece u hrvatskim školama

Integracija djece izbjeglica u školske sustave, kako to pokazuju istraživanja, predstavlja značajan izazov za sve europske zemlje (Koehler i Schneider, 2019). Na web platformi www.irh.hr već smo pisali o nedavno započetom projektu IRCiS, koji proces integracije razumijeva kao dvosmjeran proces prilagodbe kultura domicilnog i izbjegličkog stanovništva. Stoga je projekt usmjeren na obje populacije: i na pripremu domicilne djece na prihvat izbjeglica i na djecu izbjeglice i njihovu integraciju kroz međugrupni kontakt i proces zajedničkog učenja. Kako bismo što bolje odgovorili na izazove integracije s kojima se susreću akteri obrazovnog procesa, u ovom projektu njegujemo pristup od dolje prema gore, te smo htjeli najprije utvrditi potrebe aktera u obrazovanju u procesu integracije.  

Opširnije...

Integracija migranata u društvo – stavovi studenata Pravnog fakulteta Osijek, istraživanje i rezultati

U sklopu aktivnosti projekta u provedbi Udruge „MI“- Split, Pravni fakultet Osijek priključio se istraživačkom dijelu u kojem je naglasak bio na stavovima studenata u znanstvenom istraživanju koje se bavi pitanjem imigranata i izbjeglica u kontekstu suvremenih migrantskih kretanja na području Hrvatske i Europske unije. Piše: Mag.act.soc. Gordana Horvat, Pravni fakultet Osijek.

Istraživanje je provedeno od svibnja do srpnja 2019. godine na studijskim programima prava i socijalnog rada, uključujući redovne i izvanredne studente. Dio studenata Socijalnog rada, ukupno 21 student, volonterski se pridružio u provedbi ankete među studentima svih godina preddiplomskog, integriranog i stručnog studija. Anketa je sastavljena i pripremljena u suradnji s Filozofskim fakultetom u Splitu te je kao takva provedena na ukupno tri Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, Osijeku, Splitu i Rijeci. Anketa je anonimna, odobrena od strane etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Splitu i sadrži osnovne socio-demografske podatke (spol, dob, mjesto stanovanja, fakultet i smjer) te stavove studenata uz navedenu temu.

Opširnije...

Važnost socijalnog identiteta u životu pojedinaca i grupa: omogućimo izbjeglicama jednaka prava kakva želimo i za sebe

U procesu akulturacije kao procesu prilagodbe u susretu dviju kultura strategija integracije ima najpovoljnije mentalno zdravstvene i socijalizacijske ishode. Ta strategija podrazumijeva istovremeno zadržavanje elemenata vlastite kulture, ali i intenzivan kontakt i prilagodbu na novu kulturu. Osobama koje dolaze u novu kulturu, na primjer, našim novim sugrađanima koji kao izbjeglice stižu u hrvatsko društvo i Hrvatska im pruža međunarodnu zaštitu od opasnosti i ugroza kojima su izloženi u zemljama iz kojih dolaze, važno je sačuvati elemente svojega socijalnog identiteta u kojima su i s kojima su odrasli i koji (velikim) dijelom određuje ono što jesu kao društvena bića. Što je, dakle, socijalni identitet i zašto je važan? 

Opširnije...

Razmjena stručnog nastavnog osoblja u svrhu prilagodbe kurikuluma u visokoškolskom obrazovanju na temu integracije migranata

Dvije stručne suradnice Studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osijeku, mag.act.soc. Suzana Tomašević i mag.act.soc. Gordana Horvat sudjelovale su tijekom listopada 2019. u projektu mobilnosti Erasmus plus programa u Ljubljani. Svrha razmjene je prijenos iskustva inozemne ustanove nastavnom osoblju, održavanje nastave i stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških vještina te razvoja kurikuluma. U nastavku pročitajte njih osvrt na razmjenu.

Opširnije...