UNHCR

Ured Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) prisutan je u Hrvatskoj od 1991. Kroz svoje programske jedinice Povratak i reintegracija te Azil, migracije i apatridnost radi na postizanju dva bitna cilja: promicati i olakšati povratak i reintegraciju hrvatskih izbjeglica iz regije te pomoći hrvatskim vlastima i nevladinim organizacijama u razvoju sustava azila u skladu s međunarodnim i europskim standardima i praksom.

Zaštita osoba bez državljanstva

Apatridnost ima izrazito negativan utjecaj na živote pojedinaca. Posjedovanje nacionalnosti (državljanstva) je nužno za punopravno sudjelovanje u društvu te je preduvjet za uživanje cijelog niza ljudskih prava.

Pristup teritoriju i postupcima

Broj osoba koje traže azil u Hrvatskoj je u porastu. Od 2004., kad je prvi Zakon o azilu stupio na snagu, gotovo je 4,000 osoba zatražilo azil u ovoj zemlji. Sirijska kriza je također dovela do sve većeg broja sirijskih državljana koji traže azil.

Poticanje integracije

Lokalnu integraciju UNHCR smatra dinamičnim i višeslojnim dvosmjernim procesom koji vodi do punog i ravnopravnog sudjelovanja u društvu domaćina. Konvencija o statusu izbjeglica navodi niz socio-ekonomskih i zakonskih prava potrebnih za uspješnu integraciju.

Uvjeti prihvata

Uz povećanje broja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj, osiguranje adekvatnih prijemnih kapaciteta igra važnu ulogu u strategiji UNHCR-a u zemlji. U uskoj suradnji s nevladinim organizacijama i vlastima, UNHCR pruža podršku tražiteljima azila u prihvatnim centrima kroz razne projekte pravne, psiho-socijalne i socijalne pomoći.