Pristup teritoriju i postupcima

Broj osoba koje traže azil u Hrvatskoj je u porastu. Od 2004., kad je prvi Zakon o azilu stupio na snagu, gotovo je 4,000 osoba zatražilo azil u ovoj zemlji. Sirijska kriza je također dovela do sve većeg broja sirijskih državljana koji traže azil.

 

Broj nezakonitih graničnih prijelaza osoba koje dolaze izvan regije također raste te 2012. prelazi brojku od 5,000. Mnogi dolaze iz Afganistana i Somalije. Međutim, vlasti su uspjele osigurati učinkovitu identifikaciju osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita.

 

Glavni cilj UNHCR-a u Hrvatskoj je osigurati da svi tražitelji azila dobiju pristup teritoriju kao i pravičnim i učinkovitim postupcima određivanja izbjegličkog statusa. UNHCR je 2011. uspostavio projekt graničnog upravljanja temeljem tripartitnog sporazuma između državnih tijela, nevladinih organizacija i UNHCR-a. U okviru projekta, UNHCR i njegovi provedbeni partneri redovito posjećuju granične prijelaze, prihvatne centre i pritvore kako bi ocijenili pristup teritoriju tražitelja azila i postupcima odlučivanja o azilu. Projekt je proširen na prekograničnu suradnju. UNHCR prema potrebi pruža i elementarnu pomoć ugroženim osobama na granici. UNHCR redovito podupire obuku zainteresiranih strana o pitanjima azila, s posebnim naglaskom na pristup teritoriju te pravičnom i učinkovitom postupku azila.

Izvor: unhcr.hr