Prikaz knjige: dr. sc. Filip Dragović: "Sigurnost europskih granica i migracije"

U izdanju Naklade Jesenski i Turk, biblioteke Polemos, u Zagrebu je 2018. godine objavljena knjiga Sigurnost europskih granica i migracije autora dr. sc. Filipa Dragovića. Autor knjige posebni je savjetnik ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića te predavač na Visokoj policijskoj školi na kolegiju Nadzor državne granice.

Autor je vrsni poznavatelj područja europskog prava te migracija, granice i azila, a kao pomoćnik ministra unutarnjih poslova te ravnatelj Uprave za europske integracije i međunarodnu suradnju sudjelovao je u procesima pregovora prilikom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju kao voditelj radne skupine za poglavlje 24. Pravda, sloboda i sigurnost. Recenzenti su knjige prof. dr. sc. Siniša Tatalović, prof. dr. sc. Anton Grizold i doc. dr. sc. Robert Mikac. Knjiga ima 313 stranica i sadrži devet poglavlja.

U predgovoru je prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila naveo kako je knjiga važna jer se autor bavi pitanjima vezanima uz politiku zaštite i osiguravanja unutarnjeg poretka te izgradnju instrumenata za jačanje sposobnosti upravljanja sigurnosnim izazovima koji prijete prostoru slobode, pravde i sigurnosti. Profesor Cvrtila navodi da je dugačka i bogata povijest pokušaja, uspjeha i neuspjeha u izgradnji instrumenata unutarnje sigurnosti Europske unije, koja bi se trebala osiguravati institucionalnim mehanizmima na razini Europske unije, ali još postoje otpori država članica s namjerom
zadržavanja kontrole nad nekim aspektima unutarnje sigurnosne politike.