Okrugli stol "Izazovi migracija i integracije za javnu upravu"

U četvrtak, 28. veljače 2019., u prostorijama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, održan je okrugli stol na temu "Izazovi migracija i integracije za javnu upravu".

 Izlagačice i izlagači - prof.dr.sc. Ivan Koprić, prof.dr.sc. Siniša Tatalović, doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak, izv.prof.dr.sc. Mirko Klarić, doc.dr.sc. Teo Giljević, dr.sc. Tijana Vukojičić Tomić - raspravljali su o jednom od novih, izrazito važnih i velikih izazova za javnu upravu, od klasične državne uprave, preko lokalnih jedinica do raznih javnih službi čija suradnja i koordinacija je prijeko potrebna za uspješnu integraciju migranata. Analizirane su upravne teškoće i pitanja koja se nameću posljednjih godina, a čije bi značenje u budućnosti moglo biti i veće, pri čemu je istaknuta važnost oblikovanja jasne migracijske politike i politike integracije.

Istaknuta je potreba za senzibilizacijom javnosti, jednako kao i lokalne i regionalne uprave. Također, postoji potreba za istraživanjem kapaciteta za uspješnu integraciju na lokalnoj razini, što znači ispitati kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave. 

Prilikom izlaganja Goranke Lalić Novak, izneseni su podaci o broju osoba koje su od 2006. godine dobili azil u Hrvatskoj - ukupno 750 pojedinaca. Čak jedna trećina tih osoba u međuvremenu je napustila Hrvatsku.

Jedna od tema bila je i transfer dijela odgovornosti i aktivnosti predviđene za javnu upravu na organizacije civilnog društva, koje u svom djelovanju imaju dozu fleksibilnosti i slobode, što bi im omogućilo brže i efikasnije rješavanje izazova na terenu. Također, OCD-ovi u svom radu često imaju i podršku volontera, što također pomaže bržem djelovanju. Međutim, osnovna prepreka takvom ustrojstvu jest nedostatak financijskih sredstava, odnosno kapaciteta OCD-ova u nekim lokalnim zajednicama.

Zaključno, sudionici su se složili kako je potrebno razvijati planski, koordinirani pristup integraciji, unaprijed i adekvatno pripremati lokalne zajednice te pojačati kapacitete svih uključenih dionika.