Projekti

Projekti koji se trenutno provode (ili su već provedeni) od strane organizacija civilnoga društva (i ostalih)

Inicijativa Hrvatskog pravnog centra povodom Međunarodnog dana izbjeglica

Povodom Dana izbjeglica, Hrvatski pravni centar pripremio je devet instruktivnih video materijala pod nazivom „I ti imaš pravo na…“ u kojima su pravnice i pravnici HPC-a izložili određena prava zajamčena osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita i načine ostvarivanja tog prava u praksi. Video materijali prevedeni su na engleski jezik, a uskoro će biti prevedeni na arapski i farsi jezik.

Audio: Panel "Iskustva u radu sa studentima na temu integracije izbjeglica"

Dana 29. rujna 2020 u prostorijama hotela Academia u Zagrebu, održan je stručni skup "Integracija izbjeglica - Izgradnja društva dobrodošlice", u organizaciji Udruge "MI" - Split. Na stručnom skupu sudjelovali su profesori sa Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku, koji su, u sklopu suradnje na projektu Izgradnja društva dobrodošlice svoje kolegije obogatili sadržajima vezanima uz integraciju izbjeglica u hrvatsko društvo, pitanja migracija, etike i održivog razvoja. Ovom su prilikom podijelili svoja iskustva rada na projektu i uključivanja studenata u rasprave o temi.

Audio: Panel "Iskustva lokalnih organizacija u integraciji izbjeglica"

Dana 29. rujna 2020 u prostorijama hotela Academia u Zagrebu, održan je stručni skup "Integracija izbjeglica - Izgradnja društva dobrodošlice", u organizaciji Udruge "MI" - Split. Na stručnom skupu sudjelovali su predstavnici lokalnih organizacija s različitim iskustom u procesu integracije izbjeglica u Hrvatskoj. Predstavnici Udruge socijalnih radnika Zadar i Informativno-pravnog centra Slavonski Brod su organizacije koje nemaju iskustva u direktnom pružanju usluga izbjeglicama, no bili su uključeni u proces mapiranja lokalne zajednice te su u suradnji s Udrugom "MI" - Split organizirali javna događanja u svojim lokalnim zajednicama. Cilj tih događanja bio je okupiti zainteresirane dionike i potaknuti raspravu o spremnosti lokalnih zajednica i potrebama lokalnih organizacija u slučaju dolaska stranaca.