Projekti

Projekti koji se trenutno provode (ili su već provedeni) od strane organizacija civilnoga društva (i ostalih)

Održana konferencija „Školska integracija djece izbjeglica – izazovi i moguća rješenja“

Konferencija pod nazivom „Školska integracija djece izbjeglica – izazovi i moguća rješenja“ održana je 6. studenog 2020. u organizaciji projektnog tima IRCiS i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na konferenciji su sudjelovali nastavnici i ravnatelji osnovnih škola iz Zagreba, te stručni suradnici i drugi dionici iz javnog i civilnog sektora, njih sedamdesetak, uključeni u pružanje podrške obrazovanju i integraciji djece izbjeglica.

Rezultati međunarodnog istraživanja - stavovi o (kriznom) volontiranju

U sklopu projekta „Volonteri kao snaga solidarnosti u vremenima krize“ provedeno je međunarodno istraživanje s ciljem ispitivanja stavova o volonterima i volontiranju, kao i o volontiranju u različitim kriznim situacijama.

Istraživanje je bilo fokusirano na izbjegličku krizu koja se dogodila u Europi u periodu između 2015. i 2017. godine te također na kasniji rad s izbjeglicama u integracijskim procesima. Sve zemlje koje su bile uključene u ovo istraživanje imale su veliki priljev izbjeglica što je predstavljalo problem i izazove u tom razdoblju na granicama i u pograničnim područjima. Zbog toga su se angažirali volontere i organizirali volontiranje putem različitih organizacija.

Uzorak istraživanja činilo je ukupno 265 sudionika iz Belgije, 301 iz Hrvatske, 256 iz Italije, 193 iz Poljske i 357 ispitanika iz Srbije. Svi podaci su prikupljeni u razdoblju između svibnja i rujna 2020. godine.
Rezultati istraživanja, koje je moguće preuzeti na OVOM linku, pokazuju razlike u stavovima o volontiranju općenito, kriznom volontiranju, ali i volontiranju za vrijeme izbjegličke i COVID-19 krizne situacije, u odnosu na različite sociodemografske varijable – spol, razina obrazovanja, dob, itd.

Projekt „Volonteri kao snaga solidarnosti u vrijeme krize“ s provedbom je započeo 1.3.2020. i traje do 30.8.2021. Financiran je sredstvima iz programa Europa za građane. Nositelj projekta je Udruga „MI“ – Split (Hrvatska), a projektni partneri su Hrvatski centar za razvoj volonterstva (Hrvatska), Srbija u poketu (Srbija), Centar za europsko volontiranje (Belgija), CSV Milan (Italija) i Fundacja Rzecz Spoleczna (Poljska).

Cilj projekta je doprinijeti osnaživanju i promociji volonterstva, naglašavajući pritom doprinos volontera tijekom izbjegličke i migrantske krize.

 

 

Inicijativa Hrvatskog pravnog centra povodom Međunarodnog dana izbjeglica

Povodom Dana izbjeglica, Hrvatski pravni centar pripremio je devet instruktivnih video materijala pod nazivom „I ti imaš pravo na…“ u kojima su pravnice i pravnici HPC-a izložili određena prava zajamčena osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita i načine ostvarivanja tog prava u praksi. Video materijali prevedeni su na engleski jezik, a uskoro će biti prevedeni na arapski i farsi jezik.

Audio: Panel "Iskustva u radu sa studentima na temu integracije izbjeglica"

Dana 29. rujna 2020 u prostorijama hotela Academia u Zagrebu, održan je stručni skup "Integracija izbjeglica - Izgradnja društva dobrodošlice", u organizaciji Udruge "MI" - Split. Na stručnom skupu sudjelovali su profesori sa Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku, koji su, u sklopu suradnje na projektu Izgradnja društva dobrodošlice svoje kolegije obogatili sadržajima vezanima uz integraciju izbjeglica u hrvatsko društvo, pitanja migracija, etike i održivog razvoja. Ovom su prilikom podijelili svoja iskustva rada na projektu i uključivanja studenata u rasprave o temi.

Audio: Panel "Iskustva lokalnih organizacija u integraciji izbjeglica"

Dana 29. rujna 2020 u prostorijama hotela Academia u Zagrebu, održan je stručni skup "Integracija izbjeglica - Izgradnja društva dobrodošlice", u organizaciji Udruge "MI" - Split. Na stručnom skupu sudjelovali su predstavnici lokalnih organizacija s različitim iskustom u procesu integracije izbjeglica u Hrvatskoj. Predstavnici Udruge socijalnih radnika Zadar i Informativno-pravnog centra Slavonski Brod su organizacije koje nemaju iskustva u direktnom pružanju usluga izbjeglicama, no bili su uključeni u proces mapiranja lokalne zajednice te su u suradnji s Udrugom "MI" - Split organizirali javna događanja u svojim lokalnim zajednicama. Cilj tih događanja bio je okupiti zainteresirane dionike i potaknuti raspravu o spremnosti lokalnih zajednica i potrebama lokalnih organizacija u slučaju dolaska stranaca.