Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Poziv za financiranje projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina podijeljen je na tri zasebna prioritetna područja od kojih je jedno za Projekte usmjerene pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 8.600.000,00 kuna od čega je za prioritetno područje planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kuna.

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom može ostvariti prednost pri financiranju.

Prednost u financiranju projekta ostvaruju organizacije-prijavitelji koji:

 • u svoj rad uključuju volontere (o čemu su nadležnom Ministarstvu podnijele Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja u 2016. godini ) te jasno definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta;
 • na provedbi projekta namjeravaju zaposliti mlade nezaposlene osobe (do 30 godina) i/ili nezaposlene osobe s invaliditetom odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području (o čemu prilažu Izjavu o namjeri zapošljavanja te jasno definiraju plan rada istih);
 • neposredno rade s korisnicima (individualni i grupni rad)
 • za održavanje aktivnosti iz projekta osigurali su prostorne i druge potrebne uvjete
 • u provedbu projekta uključuju relevantne partnere;
 • prijavljuju projekt u zajednicama s manje mogućnosti (jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave koje imaju niski indeks razvijenosti, otoci) u kojima su jedini ili ključni nositelji takvih aktivnosti.

Prilikom procjene pristiglih prijava, u svrhu provedbe projekata u što većem broju županija, primijenit će se i načelo uravnoteženoga regionalnog razvoja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • prijevoz korisnika-starijih korisnika u svrhu zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba, omogućavanja dostupnosti usluga i ostvarivanja prava
 • edukativno-promotivne aktivnosti u svrhu provedbe neformalnih edukativnih programa/tečajeva za ciljane skupine;
 • psihosocijalna podrška i savjetovanje;
 • usluge prevođenja (samo u okviru prioritetnog područja 2)
 • pružanje savjetodavnih pravnih usluga i edukativnih usluga
 • različite radionice (razvoj novih vještina i znanja, kreativan rad i slično - u okviru prioritetnih područja 1, 2 i 4);
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja;
 • organiziranje medijskih kampanja, izrada promotivnog video spota;
 • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja;
 • provedba inovativnih kampanja prevencije nasilja nad starijim osobama;
 • javno zagovaranje;
 • tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata;
 • nabavka opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% ukupne vrijednosti projekta).

Rok za dostavu prijava: 11. kolovoza  2017. Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.