Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Povećanje mogućnosti za zapošljavanje, umanjivanje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšanje kvalitete rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

Ciljne skupine Poziva:

1. Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina - dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi35 mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

2. Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Više...