Panel rasprava "Uloga lokalne zajednice u procesu integracije" u Splitu

Udruga "MI" - Split organizirala je 19. lipnja u Splitu panel raspravu „Uloga lokalne zajednice u procesu integracije“. 

Pitanje integracije migranata u EU postaje sve važnije. Migracije ne bismo trebali promatrati kao prijetnju, već kao promjenu svojstvenu dinamičnom svijetu u kojem živimo i u kojem su upravo promjene jedina konstanta s kojima trebamo naučiti živjeti i na njih reagirati.

Kako dionici u lokalnoj zajednici odgovaraju na pitanja integracije i migracije? Koja je uloga svih nas u tom procesu? Smatramo li proces integracije našom profesionalnom ili aktivističkom dužnošću? Kako utječu stavovi u društvu na naš rad/angažman? Što studenti društvenih smjerova misle o tome – žele li se tijekom studija ili kasnije profesionalno uključiti u rad organizacija/ institucija koje se bave pitanjima integracije? Kako različitim intervencijama možemo doprinijeti integraciji? O tim, ali i drugim pitanjima, razgovaralo se na panel diskusiji koju organizira Udruga „MI“ – Split u sklopu projekta „Izgradnja društva dobrodošlice“ uz financijsku podršku i suradnju s Agencijom UN-a za izbjeglice u RH - UNHCR Hrvatska

U panel diskusiji su sudjelovali:

Nives Ivelja, Udruga "MI" - Split: voditeljica projekta „Izgradnja društva dobrodošlice“ s dugogodišnjim iskustvom u provođenju programa psihosocijalne pomoći izbjeglicama. Kao predstavnica civilnog sektora aktivna u zagovaranju mirne i kvalitetne integracije te uspostavljanja adekvatnog sustava integracije na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Karla Labaš, Dubrovačke ljetne igre: voditeljica projekta „Luka sanjara“ („Port of Dreamers“) dvogodišnjeg kulturno-umjetničkog projekta sufinanciranog sredstvima EU iz programa Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji se bavi stogodišnjom poviješću migracija na europskom kontinentu što će služiti kao inspiracija umjetnicima. Kroz projekt se istražuje iskustvo bivanja migrantom, pozitivan utjecaj migracija na razvoj pojedinih kulturno-društvenih i ekonomskih sredina te odnos među terminima (i konceptima) „građanin Europe“ i „migrant“.

Anita Lunić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, odsjek za filozofiju: izlaganje rada vezanog za umjetnost kao način komuniciranja, problematiziranja i senzibiliziranja javnosti o izbjeglicama.

Dr.sc. Marita Brčić Kuljiš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za filozofiju

Vlaho Kovačević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za sociologiju

 

Događanjem koje je organizirano u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana izbjeglica (20.6.) želi se doprinijeti stvaranju pozitivnije atmosfere i kvalitetnijih uvjeta za integraciju kroz suradnju s institucijama i akademskom zajednicom