Projekt "Održivost humanističkih vrijednosti i demokratskih principa je održivost Europske unije"

Udruga Cenzura+ je od 2017. do 2019., zajedno s partnerima iz zemalja Zapadnog Balkana i EU, implementirala projekt „Održivost humanističkih vrijednosti i demokratskih principa je održivost Europske Unije“, u okviru programa Europa za građane.

Ovaj projekt, serijom događanja podizanja svijesti, debata, medijskih rezultata i mogućnosti za učenje, cilja dva glavna pitanja:

- Rad na održivosti demokratskih reformi u novim državama članicama i članicama kandidatima, jačanjem javne rasprave o važnim pitanjima i povećanje sudjelovanja građana u političkom životu na nacionalnoj i EU razini.

- Nadzor javnih politika i praksi povezanih s migracijskom krizom u zemljama sudionicama, zajedno s radom na poticanju interkulturalnog dijaloga te suzbijanju netolerancije, ksenofobije i diskriminacije.

Specifični ciljevi za to su:

- Podizanje svijest i razvoj novih mehanizama, među građanima zemalja sudionica, vezano uz nužnost i teškoće očuvanja demokratskih reformi koje su nove zemlje članice usvojile u procesu stjecanja statusa članstva.

- Doprinos prevladavanju derogacije demokratskih standarda u nacionalnoj percepciji krize i migracija u zemljama sudionicama te povećanje rasprava o dodanim vrijednostima intervencije i pomoći EU-a u takvim vremenima.

Više o projektu pronađite na linku