pdf "Zaštita izbjeglica i ranjivih skupina migranata" - Priručnik za edukatore ( pdf, 1.25 MB ) Popular {broj} downloada
pdf Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita Popular {broj} downloada
pdf Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (za tisak) ( pdf, 4.50 MB ) Popular {broj} downloada
default Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine Popular {broj} downloada
default Android aplikacija za učenje jezika Popular {broj} downloada
pdf Annual Report on Migration and Asylum 2017 Popular {broj} downloada
pdf Asylum Information Database, Country Report: Croatia ( pdf, 1.47 MB ) Popular {broj} downloada
default Audio materijal za djecu bez pratnje Popular {broj} downloada
pdf Azil u Hrvatskoj - integracijske politike ( pdf, 887 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Brošura „Dječja pitanja o izbjeglištvu i kako na njih odgovoriti“ Popular {broj} downloada
pdf Case Study Report RedR UK ( pdf, 1.22 MB ) Popular {broj} downloada
pdf Collection of good practices already existing for refugees’ welcoming and first inclusion ( pdf, 1.47 MB ) Popular {broj} downloada
pdf Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj ( pdf, 368 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Djeca izbjeglice u školama ( pdf, 1.21 MB ) Popular {broj} downloada
pdf Dobrodošli u hrvatsko društvo - brošura za izbjeglice ( pdf, 666 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Geostrateški i sigurnosni aspekti potencijalnih utjecaja suvremenih migrantskih kretanja na Dalmaciju ( pdf, 4.59 MB ) Popular {broj} downloada
pdf Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (Marrakech) ( pdf, 628 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Guidance note — Research on refugees, asylum seekers & migrants ( pdf, 164 KB ) Popular {broj} downloada
pdf How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis ( pdf, 3.48 MB ) Popular {broj} downloada
default Immigrant integration model Gdansk Popular {broj} downloada
pdf Integracija i prilagodba imigranata u društvo i kulturu strane zemlje ( pdf, 179 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Integracija migranata u društvo – stavovi studenata Pravnog fakulteta Osijek, istraživanje i rezultati ( pdf, 537 KB ) {broj} downloada
default Integracija migranata u Europskoj uniji s osvrtom na Hrvatsku: Strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti Popular {broj} downloada
default Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – učenje i poučavanje hrvatskoga jezika u djece stranaca i azilanata Popular {broj} downloada
pdf Integracijske politike i prakse u sustavu azila u Hrvatskoj ( pdf, 583 KB ) Popular {broj} downloada
default iPhone aplikacija za učenje jezika Popular {broj} downloada
default Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo Popular {broj} downloada
pdf Izazovi upravljanja različitostima pri integraciji migranata u Europsku uniju ( pdf, 133 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Izbjeglice na moru: jurisdikcijski prijepori u svjetlu Konvencije o pravu mora i Konvencije o pravnom položaju izbjeglica ( pdf, 768 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Izvješće o radu Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo u 2015. godini Popular {broj} downloada
pdf Izvještaj o postupcima ( pdf, 682 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Kako regulirati boravak u Republici Hrvatskoj ( pdf, 171 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima – amandmani Vlade ( pdf, 112 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Kozmopolitizam, pravo na imigraciju i demokracija - Ivan Zubović ( pdf, 221 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Letak s informacijama za tražitelje međunarodne zaštite ( pdf, 342 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Mali (Zdravstveni) Riječnik Za Izbjeglice ( pdf, 1.45 MB ) Popular {broj} downloada
pdf Masovne migracije: izazovi, posljedice i put naprijed ( pdf, 117 KB ) Popular {broj} downloada
default Mentoring Refugees – A Handbook for Volunteers {broj} downloada
pdf Međunarodnopravni aspekti suradnje država u borbi protiv krijumčarenja migranata morem ( pdf, 278 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Migracije - izvještaj Agencije za ljudska prava EU ( pdf, 3.50 MB ) Popular {broj} downloada
pdf Migracije i pravo na rad u Europskoj uniji ( pdf, 424 KB ) Popular {broj} downloada
pdf Migracijska i izbjeglička kriza – sigurnosni rizici za EU ( pdf, 4.07 MB ) Popular {broj} downloada
document Migracijska kriza na razmeđu sigurnosnih i humanitarnih zahtjeva ( docx, 23 KB ) {broj} downloada
default Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2015 Popular {broj} downloada
pdf Nacionalna sigurnost i izbjeglička kriza ( pdf, 2.26 MB ) Popular {broj} downloada
default Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje Popular {broj} downloada
default Nastavni plan i program hrvatskoga jezika za tražitelje azila azilante i strance pod supsidijarnom Popular {broj} downloada
pdf Ne-funkcionalna integracija za izbjeglice ( pdf, 636 KB ) Popular {broj} downloada
pdf New York Declaration for Refugees and Migrants ( pdf, 419 KB ) Popular {broj} downloada
document Novi pristupi izazovu masovnih migracija ( docx, 21 KB ) Popular {broj} downloada