"Zaštita izbjeglica i ranjivih skupina migranata" - Priručnik za edukatore Popular

pdf

Prirucnik_Zastita izbjeglica(1).pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 1.25 MB)
"Zaštita izbjeglica i ranjivih skupina migranata" - Priručnik za edukatore

“Ljudi u pokretu” – izbjeglice i migranti diljem svijeta riskiraju svoje živote svaki dan u očajničkim pokušajima pronalaska sigurnosti ili boljeg života. Posljednjih godina broj “ljudi u pokretu” stalno je u porastu, i migranata i izbjeglica.

Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita Popular

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download
Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je tijelo zaduženo za koordiniranje rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine, a sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) stoga provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom (osobe kojima je odobrena međunarodnom zaštita).

Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (za tisak) Popular

pdf

Tekst akcijski plan.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 4.50 MB)

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je tijelo zaduženo za koordiniranje rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine, a sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) stoga provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom (osobe kojima je odobrena međunarodnom zaštita).

Prethodni Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava upodručju integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine bio je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 25. srpnja 2013. godine te je predstavljao rezultat mjere 5.3. Migracijske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Sukladno tome, spomenuta Radna skupinu formirana je u 2017. godine te je izradila Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2017. do 2019. godine. U navedenu Radnu skupinu bili su uključeni predstavnici i predstavnice svih relevantnih tijela ministarstava, javnih ustanova, nevladinih i drugih organizacija te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, koji je koordinirao radom Radne skupine.

Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine Popular

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download
Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Android aplikacija za učenje jezika Popular

Od {vlasnik} U {kategorija} Označeno pod{tagovi} {broj} downloada

Download
Android aplikacija za učenje jezika

"50 languages" sadrži 100 lekcija koje pružaju početnicima osnovni vokabular. Bez prethodnog znanja, naučit ćete tečno govoriti kratke rečenice u svakodnevnim situacijama u tren oka. Metoda "50 languages" uspješno spaja audio i tekst za djelotvorno učenje jezika.

Annual Report on Migration and Asylum 2017 Popular

Od {vlasnik} U {kategorija} Označeno pod{tagovi} {broj} downloada

Download
Annual Report on Migration and Asylum 2017

Europska mreža za migracije izradila je izvještaj o migracijama i azilu, utemeljen na analizi postojećeg zakonodavnog okvira, izvještaja, znanstvene literature, internetskih izvora i drugih izvora informacija. Ukupno je 25 zemalja doprinijelo stvaranju ovog izvještaja (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Estonija, Češka, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška). 

 

 

 

Asylum Information Database, Country Report: Croatia Popular

pdf

aida_hr_2016update.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 1.47 MB)
Asylum Information Database, Country Report: Croatia

This report draws on information gathered through the practice of the Croatian Law Centre, data and information provided by the Ministry of Interior, UNHCR, UNICEF and relevant organisations, including the Croatian Red Cross, the Centre for Peace Studies, the Jesuit Refugee Service and Doctors of the World.

Audio materijal za djecu bez pratnje Popular

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download
Audio materijal za djecu bez pratnje

U sklopu Projekta „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“ izrađen je informativni materijal za djecu bez pratnje koji je poslan svim centrima za socijalnu skrb, odgojnim domovima, domovima za djecu te svim drugima koji rade s djecom bez pratnje u Hrvatskoj. Namjera je da se pri prvom kontaktu s djetetom bez pratnje pusti audio snimka, na jeziku koji to dijete razumije. Tako bi se djetetu bez pratnje odmah nakon dolaska u Hrvatsku pružile osnovne informacije, čime bi se olakšao i rad osobama zaduženim za rad s djecom bez pratnje kao i boravak djeci bez pratnje u Hrvatskoj.
Ispod možete naći informativni materijal za djecu bez pratnje izrađen u audio formatu na:
arapskom jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-arapski-final
paštu jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-pastu-final
farsi jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-farsi-final
engleskom jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-engleski-final
hrvatskom jeziku: https://soundcloud.com/hrvatski-pravni-centar-croatian-law-centre/tekst-za-audio-zapis-hrvatski-finalmp3

Azil u Hrvatskoj - integracijske politike Popular

pdf

Azil_u_Hrvatskoj_-_integracijske_politike.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 887 KB)
Azil u Hrvatskoj - integracijske politike

Cilj integracijskog priručnika je da na jednostavan i pregledan način prikaže čitateljima zašto je potrebno definirati načela i metode integracijske politike za imigrante, s posebnim naglaskom na potrebi izrade integracijske politike za azilante i azilantice.

Brošura „Dječja pitanja o izbjeglištvu i kako na njih odgovoriti“ Popular

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download
Brošura „Dječja pitanja o izbjeglištvu i kako na njih odgovoriti“

U izdanju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske izdana je brošura „Dječja pitanja o izbjeglištvu i kako na njih odgovoriti“ autorica Martine Čarije i Kristine Perišić. Brošurom se nastoji odgovoriti na prisutne izazove u komunikaciji s djecom i mladima na temu izbjeglištva, multikulturalnosti i stvaranja pozitivnog kontakta s osobama koje govore druge jezike te potječu iz drugačijih sredina.

U šest tematskih područja, ova brošura nudi odgovore na najčešća pitanja djece i mladih o izbjeglištvu te pomaže roditeljima, skrbnicima i svima onima koji rade na ovim temama u davanju dobno primjerenih i podržavajućih odgovora. Brošura je nastala u okviru projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“, sufinanciranog u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, na temelju senzibilizacijskih radionica provedenih u 6 gradova diljem Hrvatske,  u 17 škola sa gotovo 1000 djece i mladih.

Case Study Report RedR UK Popular

pdf

Case Study Report - RedR UK.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 1.22 MB)
Case Study Report RedR UK
RedR UK has been training volunteers involved in responding to the European refugee crisis since September 2015. A visible need for training and support among those individuals responding early in the crisis, and a huge desire from RedR’s staff to use our experience and expertise to provide this led to the development and delivery of three one-day courses in London and Cardiff in September and October 2015. Resourced through staff fundraising and pro bono time from our trainers and colleagues at InterHealth, these initial workshops were heavily subscribed and well received.

Collection of good practices already existing for refugees’ welcoming and first inclusion Popular

pdf

Good_Practices_Collection.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 1.47 MB)
Collection of good practices already existing for refugees’ welcoming and first inclusion

The purpose of the collection of good practices is providing the possibility for operators, decision makers, and wider public to learn more about positive and innovative practices targeted to refugees and asylum seekers support. The collection displays a variety of inspirational initiatives, which can provide further ideas on how to address a particular topic or a target group, or what methods to use when working on refugees welcoming and integration.
Although the beneficiaries of the good practices in the project are refugees and asylum seekers, the good practices collected have refugees, asylum seekers and economic migrants as beneficiaries.

Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj Popular

pdf

unhcr_djecabezpratnje_hr_webpage.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 368 KB)
Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj

U raznim nemirima, ratnim sukobima i prilikom bijega djeca su izložena velikom riziku da budu odvojena od obitelji i osoba koje o njima skrbe. “Djeca bez pratnje” (također se navode i kao “maloljetnici bez pratnje”) su djevojčice i dječaci mlađi od 18 godina koji su odvojeni od oba svoja roditelja i o kojima ne skrbe odrasle osobe koje su po zakonu ili običaju odgovorne za njih.

Djeca izbjeglice u školama Popular

pdf

Izbjeglice u skolama web.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 1.21 MB)
Djeca izbjeglice u školama

Brošura namijenjena svim učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji u svoje škole uključuju učenike izbjeglice. Izdavač: Centar za djecu, mlade i obitelj Modus. www.dpp.hr

Dobrodošli u hrvatsko društvo - brošura za izbjeglice Popular

pdf

knjizica_hrvatski.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 666 KB)
Dobrodošli u hrvatsko društvo - brošura za izbjeglice

Kratka povijest hrvatskog društva
Politički sustav Republike Hrvatske
Kulturološke razlike – kako i zašto do njih dolazi?
Zašto neke ljude zatvaraju u detencijske centre?
Kratki uvod u postupak traženja azila
Popis kontakt-osoba u tijelima državne uprave za integraciju stranaca
Koordinacija za integraciju

Europska politika integracije migranata: od standardiziranja mjera za zemlje Europske unije prema integracijskom servisu utemeljenom na društveno znanstvenim spoznajama

pdf

Rev_za_soc_2018_1_Bozic_Kuti.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 431 KB)
Europska politika integracije migranata: od standardiziranja mjera za zemlje Europske unije prema integracijskom servisu utemeljenom na društveno znanstvenim spoznajama

Autori: Saša Božić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru I Simona Kuti, Institut za migracije I narodnost

Članak prikazuje i analizira temeljne dokumente Europske unije o integraciji migranata te na temelju postojećih društvenoznanstvenih rasprava, posebice novijih socioloških koncepata i istraživanja društvenih procesa koji uključuju migrante, nastoji ponuditi relevantniji okvir za angažman institucija Europske unije u tim procesima.

Autori analiziraju dosadašnje kritike europske integracijske politike nastale u okvirima društvenih znanosti te upućuju na relevantnost suvremenih socioloških koncepata i istraživanja procesa integracije migranata za formuliranje pragmatičnog pristupa Europske unije migrantskoj integraciji. »Nadraznolikost« (»superdiversity«), segmentirana integracija i jačanje transnacionalnih veza migranata pokazuju da je pretpostavljeno holističko integriranje migrantskih populacija u koliziji s društvenom stvarnosti višedimenzionalne prilagodbe migrantskih i nemigrantskih populacija etničkim, demografskim, ekonomskim, kulturnim i drugim promjenama u urbanom kontekstu suvremenih europskih društava.

Autori zaključuju da umjesto standardiziranja mjera integracije za nacije-države na nadnacionalnom nivou, Europska unija valja ponuditi bitno pragmatičniji pristup integraciji migranata utemeljen na relevantnim spoznajama društvenih znanosti, ali i konkretnim »terenskim iskustvima« istraživača, praktičara, migrantskih organizacija i lokalnih vlasti.

Geostrateški i sigurnosni aspekti potencijalnih utjecaja suvremenih migrantskih kretanja na Dalmaciju Popular

pdf

01_Botic_Boban.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 4.59 MB)
Geostrateški i sigurnosni aspekti potencijalnih utjecaja suvremenih migrantskih kretanja na Dalmaciju

Autori: Jurica Botić; Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica u Splitu i Marija Boban; Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Katedra za ekonomske i financijske znanosti, Split,

Europski geografski i politički prostor 2015. godine suočio se s kulminacijom jedne od najvećih migrantskih kriza u svojoj povijesti koja je posebno pogodila politički ranjivu Jugoistočnu Europu kao tradicionalno područje migrantskih kretanja. Ove tvrdnje dobivaju dodatno na važnosti uzimajući u obzir činjenicu da je Jugoistočna Europa, kao tradicionalno sjecište geopolitičkih silnica, danas dodatno izložena sigurnosnim izazovima, što ujedno pojačava i važnost njezine geostrateške pozicije.

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (Marrakech) Popular

pdf

180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 628 KB)
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (Marrakech)

The Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration takes place in Marrakech, Morocco on the 10th and 11th of December, 2018.

The Conference is convened under the auspices of the United Nations General Assembly and is held pursuant to resolution 71/1 of 19 September 2016, entitled "New York Declaration for Refugees and Migrants," which decided to launch a process of intergovernmental negotiations leading to the adoption of the Global Compact for Migration.

Guidance note — Research on refugees, asylum seekers & migrants Popular

pdf

guide_research-refugees-migrants_en.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 164 KB)
Guidance note — Research on refugees, asylum seekers & migrants

EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research and Innovation

Research on refugees, asylum seekers and migrants concerns a particularly vulnerable group which needs particular safeguards in terms of research ethics.

Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration Popular

pdf

handbook-law-asylum-migration-borders.pdf

Od {vlasnik} U {kategorija} {broj} downloada

Download (pdf, 2.91 MB)
Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration

The handbook is the second joint publication of this kind following a first handbook on non-discrimination issued in 2011. It is based on the case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice as well as on the relevant EU regulations and directives. It is also a first point of reference on the European Social Charter (ESC) and other instruments of the Council of Europe.

It is designed to assist legal practitioners at national and European level, including lawyers, judges, prosecutors, border guards, immigration officials and others working with national authorities, as well as non-governmental organisations and other bodies that may be confronted with legal questions in any of the areas the handbook sets out to cover.