Izlist sa sažetkom

pdf Djeca izbjeglice u školama Popularno

By In Brošure, knjige 6086 preuzimanja

Download (pdf, 1.21 MB)

Izbjeglice u skolama web.pdf

Djeca izbjeglice u školama

Brošura namijenjena svim učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji u svoje škole uključuju učenike izbjeglice. Izdavač: Centar za djecu, mlade i obitelj Modus. www.dpp.hr

pdf Dobrodošli u hrvatsko društvo - brošura za izbjeglice Popularno

By In Brošure, knjige 3465 preuzimanja

Download (pdf, 666 KB)

knjizica_hrvatski.pdf

Dobrodošli u hrvatsko društvo - brošura za izbjeglice

Kratka povijest hrvatskog društva
Politički sustav Republike Hrvatske
Kulturološke razlike – kako i zašto do njih dolazi?
Zašto neke ljude zatvaraju u detencijske centre?
Kratki uvod u postupak traženja azila
Popis kontakt-osoba u tijelima državne uprave za integraciju stranaca
Koordinacija za integraciju

pdf Europska politika integracije migranata: od standardiziranja mjera za zemlje Europske unije prema integracijskom servisu utemeljenom na društveno znanstvenim spoznajama Popularno

By In Brošure, knjige 2096 preuzimanja

Download (pdf, 431 KB)

Rev_za_soc_2018_1_Bozic_Kuti.pdf

Europska politika integracije migranata: od standardiziranja mjera za zemlje Europske unije prema integracijskom servisu utemeljenom na društveno znanstvenim spoznajama

Autori: Saša Božić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru I Simona Kuti, Institut za migracije I narodnost

Članak prikazuje i analizira temeljne dokumente Europske unije o integraciji migranata te na temelju postojećih društvenoznanstvenih rasprava, posebice novijih socioloških koncepata i istraživanja društvenih procesa koji uključuju migrante, nastoji ponuditi relevantniji okvir za angažman institucija Europske unije u tim procesima.

Autori analiziraju dosadašnje kritike europske integracijske politike nastale u okvirima društvenih znanosti te upućuju na relevantnost suvremenih socioloških koncepata i istraživanja procesa integracije migranata za formuliranje pragmatičnog pristupa Europske unije migrantskoj integraciji. »Nadraznolikost« (»superdiversity«), segmentirana integracija i jačanje transnacionalnih veza migranata pokazuju da je pretpostavljeno holističko integriranje migrantskih populacija u koliziji s društvenom stvarnosti višedimenzionalne prilagodbe migrantskih i nemigrantskih populacija etničkim, demografskim, ekonomskim, kulturnim i drugim promjenama u urbanom kontekstu suvremenih europskih društava.

Autori zaključuju da umjesto standardiziranja mjera integracije za nacije-države na nadnacionalnom nivou, Europska unija valja ponuditi bitno pragmatičniji pristup integraciji migranata utemeljen na relevantnim spoznajama društvenih znanosti, ali i konkretnim »terenskim iskustvima« istraživača, praktičara, migrantskih organizacija i lokalnih vlasti.

pdf Geostrateški i sigurnosni aspekti potencijalnih utjecaja suvremenih migrantskih kretanja na Dalmaciju Popularno

By In Dokumenti 2425 preuzimanja

Download (pdf, 4.59 MB)

01_Botic_Boban.pdf

Geostrateški i sigurnosni aspekti potencijalnih utjecaja suvremenih migrantskih kretanja na Dalmaciju

Autori: Jurica Botić; Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica u Splitu i Marija Boban; Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Katedra za ekonomske i financijske znanosti, Split,

Europski geografski i politički prostor 2015. godine suočio se s kulminacijom jedne od najvećih migrantskih kriza u svojoj povijesti koja je posebno pogodila politički ranjivu Jugoistočnu Europu kao tradicionalno područje migrantskih kretanja. Ove tvrdnje dobivaju dodatno na važnosti uzimajući u obzir činjenicu da je Jugoistočna Europa, kao tradicionalno sjecište geopolitičkih silnica, danas dodatno izložena sigurnosnim izazovima, što ujedno pojačava i važnost njezine geostrateške pozicije.

pdf Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (Marrakech) Popularno

By In Dokumenti 2277 preuzimanja

Download (pdf, 628 KB)

180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (Marrakech)

The Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration takes place in Marrakech, Morocco on the 10th and 11th of December, 2018.

The Conference is convened under the auspices of the United Nations General Assembly and is held pursuant to resolution 71/1 of 19 September 2016, entitled "New York Declaration for Refugees and Migrants," which decided to launch a process of intergovernmental negotiations leading to the adoption of the Global Compact for Migration.

pdf Globalizacija, integracija i multikulturalizam Popularno

By In Dokumenti 1155 preuzimanja

Download (pdf, 265 KB)

Globalizacija_integracija_i_multikulturalizam.pdf

Globalizacija, integracija i multikulturalizam

Autorica: Mirela Holy, 2017

Globalizacija je kompleksan fenomen koji u velikoj mjeri utječe na suvremeno društvo. Globalizaciju se interpretira ne samo kao paradigmu stvaranja zajedničkog svjetskog tržišta, već i iz pozicije kulturne i ideološke stvarnosti (Čečuk 2002). Hrvatska je kao 28. članica Europske unije u posljednjih dvadesetak godina pod snažnim utjecajem integracijskih procesa. Moto Europske unije od 2000. godine jest „Ujedinjena u raznolikosti“, čiji je smisao integracija svih Europljana u EU shvaćenu kao „zajednicu za mir i blagostanje obogaćenu pritom različitošću kultura, tradicija i jezika“. Ideja integracije povezana je s multikulturalizmom. Društvene znanosti danas su kontekstualizirane globalizacijom, integracijom i multikulturalizmom kao sveprisutnim društvenim procesima. U kolikoj su se mjeri hrvatski stručni i znanstveni članci iz područja društvenih i humanističkih znanosti od 2013. godine bavili integrativnim, globalizacijskim i multikulturalnim procesima i njihovim međuodnosom te jesu li pri tome primjenjivali interdisciplinarne znanstvene pristupe tema je koju istražuje ovaj rad.
Ključne riječi: globalizacija, integracija, multikulturalizam, društvene i humanističke znanosti

pdf Godišnje izvješće o migracijama i azilu za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu Popularno

By In Izvještaji 2219 preuzimanja

Download (pdf, 2.12 MB)

Godišnje izvješće o migracijama i azilu za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu.pdf

Razvoj u zakonodavnom dijelu, povećanje broja tražitelja međunarodne zaštite, sudjelovanje u programu preseljenja, jačanje ljudskih kapaciteta, graničnih kapaciteta i provođenje projekata bile su neke od karakteristika u Republici Hrvatskoj u području migracija i azila tijekom 2019. godine

Peto Godišnje izvješće o migracijama i azilu koje je izradila Nacionalna kontaktna točka za Europsku migracijsku mrežu u Hrvatskoj obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Svrha Godišnjeg izvješća o migracijama i azilu je pružiti pregled najznačajnijih politika i razvoja zakonodavstva o azilu i migracijama u Hrvatskoj, kao i pregled političkih i javnih rasprava na području azila i migracija. Izvješće obuhvaća sljedeće teme: zakonite migracije, međunarodnu zaštitu, djecu bez pratnje i druge ranjive skupine, integraciju, državljanstvo i bezdržavljanstvo, granice, Schengen i vize, povratak i readmisiju, nezakonite migracije uključujući krijumčarenje i borbu protiv trgovanja ljudima.

pdf Guidance note — Research on refugees, asylum seekers & migrants Popularno

By In Brošure, knjige 3243 preuzimanja

Download (pdf, 164 KB)

guide_research-refugees-migrants_en.pdf

Guidance note — Research on refugees, asylum seekers & migrants

EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research and Innovation

Research on refugees, asylum seekers and migrants concerns a particularly vulnerable group which needs particular safeguards in terms of research ethics.

pdf Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration Popularno

By In Brošure, knjige 3707 preuzimanja

Download (pdf, 2.91 MB)

handbook-law-asylum-migration-borders.pdf

Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration

The handbook is the second joint publication of this kind following a first handbook on non-discrimination issued in 2011. It is based on the case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice as well as on the relevant EU regulations and directives. It is also a first point of reference on the European Social Charter (ESC) and other instruments of the Council of Europe.

It is designed to assist legal practitioners at national and European level, including lawyers, judges, prosecutors, border guards, immigration officials and others working with national authorities, as well as non-governmental organisations and other bodies that may be confronted with legal questions in any of the areas the handbook sets out to cover.

pdf How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis Popularno

By In Brošure, knjige 3641 preuzimanje

Download (pdf, 3.48 MB)

intercultural_dialogue.pdf

How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis

In the context of the migratory and refugee crisis, explore the ways culture and the arts can help to bring individuals and peoples together, increase their participation in cultural and societal life as well as to promote intercultural dialogue.

pdf Hrvatski sustav azila u 2019 Popularno

By In Izvještaji 1797 preuzimanja

Download (pdf, 583 KB)

Hrvatski-sustav-azila-u-2019.pdf

Hrvatski pravni centar izradio je Nacionalni izvještaj o sustavu azila za 2019. godinu u sklopu projekta „Pravna podrška u sustavu azila“ koji financijski podupire UNHCR.

default https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html Popularno

By In Zakoni, strategije 2463 preuzimanja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html

(1) Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;

3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;

4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;

6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;

7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;

8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

(2) Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

(3) Odluku o godišnjim troškovima školovanja učenika iz stavka 2. ovoga članka donosi osnivač školske ustanove na prijedlog školskoga odbora.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osnivač može, na prijedlog školskoga odbora, donijeti odluku kojom učenika oslobađa obveze plaćanja troškova školarine.

pdf Imigracija i diskriminacija Popularno

By In Razno 2316 preuzimanja

Download (pdf, 200 KB)

Imigracija i diskriminacija.pdf

Seminarski rad su izradile studentice Jeannie Baričević i Marija Juričić u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"U ovom eseju ćemo prikazati probleme do kojih dolazi kada se govori o imigraciji i diskriminaciji. Prvo ćemo definirati pojam rase zbog lakšeg razumijevanja daljnjeg toka seminarskog rada. Nakon toga ćemo govoriti o kontroli imigracije i rasizmu te u idućem poglavlju o pravu na isključenje. U narednom poglavlju ćemo govoriti o Millerovom i Wellmanovom mišljenju o (ne)dopustivosti diskriminacije, te nakon toga o tome kako prepoznati diskriminaciju i kako riješiti problem diskriminacije. U zadnjem poglavlju „Diskriminacija je problem“ ćemo predstaviti Wellmanov i Millerov stav prema diskriminaciji. Seminarski rad ćemo zaključiti vlastitim stavom prema imigraciji i diskriminaciji."

pdf Imigracija razlog za ograničenje Popularno

By In Razno 2412 preuzimanja

Download (pdf, 253 KB)

Imigracija - razlog za ograničenje.pdf

Seminarski rad su izradile studentice Loris Derenčinović i Anita Huzjak u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"Tema ovoga rada je osvrt na shvaćanja Davida Millera u okviru restrikcije granica država prema imigrantima. Rad obuhvaća analizu argumenata za i protiv otvorenih granica, a jasnije se razrađuju Millerovi argumenti zbog definiranja njegovog stajališta u okviru njegove nacionalističke teorije. U radu se koristimo perspektivama ilegalnih i legalnih imigranata, kao i ekonomskih koji spadaju u posebnu vrstu koju ćemo analizirati kroz rad. Na kraju ćemo spomenuti koja su prava imigranata, odnosno što mogu tražiti od države i gdje bi se trebala postaviti zaštita njihovih prava i do koje mjere."

default Immigrant integration model Gdansk Popularno

By In Brošure, knjige Tagged in integracija, model 3839 preuzimanja

Immigrant integration model Gdansk

Increasing migratory flows are a fact. So far, Poland has hardly faced any problems concerning the integration of immigrants. It is likely, though,
that in near future local governments will need to address the challenges connected with the influx of people from different parts of the world
who speak different languages, have different values, and possibly worship a different God.

pdf Inkluzija kroz dijalog - primjeri dobre prakse za integraciju izbjeglica i migranata u Europi Popularno

By In Dokumenti 1131 preuzimanje

Download (pdf, 2.89 MB)

network_for_dialogue.pdf

Inkluzija kroz dijalog - primjeri dobre prakse za integraciju izbjeglica i migranata u Europi

Brošura je izdana u sklopu KAICIID programa za društvenu inkluziju osoba tražitelja azila u Europi. Cilj programa je njegovati korištenje interreligijskog i interkulturnog dijaloga za društvenu inkluziju. 

 

 

pdf Integracija azilanata u hrvatsko društvo Popularno

By In Brošure, knjige 1552 preuzimanja

Download (pdf, 3.70 MB)

Sažetak -Integracija azilanata u hrvatsko.pdf

Integracija azilanata u hrvatsko društvo

Integracija azilanata u hrvatsko društvo je autorska knjiga požeške doktorice znanosti Rahele Jurković. Djelo koje je zapravo kulturno-antropološka studija na zanimljiv i popularan način pokazuje sustavno istraživanje autorice o statusu izbjeglica. Autorica je kazivanja azilanata prikupljala kroz četiri godine istraživanja i susreta s njima dajući naglasak na probleme s kojima se susreću dolaskom u njima nepoznate zemlje.

default Integracija državljana trećih zemalja - Priručnik za predstavnike jedinica lokalne samouprave Popularno

By In Brošure, knjige 1445 preuzimanja

Integracija državljana trećih zemalja - Priručnik za predstavnike jedinica lokalne samouprave

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske objavio je priručnik "Integracija državljana trećih zemalja - Priručnik za predstavnike jedinica lokalne samouprave", čije su autorice Nikoleta Poljak i Lejla Šehić Relić.

Priručnik sadrži teme politika i najboljih praksi integracije državljana trećih zemalja na lokalnoj razini, korištenje sredstava iz fondova Europske unije za jačanje sustava integracije, suzbijanje diskriminacije te praćenja i evaluacije provedbe integracijskih mjera. Obuhvaća četiri područja:

  • Politika i primjeri dobre prakse integracije na lokalnoj razini;
  • Osnovna ljudska prava i slobode: prava migranata i izbjeglica;
  • Fondovi Europske unije za integraciju državljana trećih zemalja;
  • praćenje i evaluacija provedbe integracijskih mjera.

Priručnik je izrađen u sklopu projekta „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije za potrebe edukacijskih aktivnosti koje će održati tijekom 2021. godine.

pdf Integracija i ljudska prava - priručnik za edukatore Popularno

By In Brošure, knjige 1282 preuzimanja

Integracija i ljudska prava - priručnik za edukatore

Priručnik Integracija i ljudska prava – priručnik za edukatore namijenjen je za provedbu edukacijskih aktivnosti za državljane trećih zemalja, a sadrži teme integracijskih politika i sustava zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i svijetu, upoznavanje sa sustavom prikupljanja podataka i dokumentiranja kršenja ljudskih prava, zagovaranja ljudskih prava i neposredno djelovanje i participaciju.

 

Priručnik je izrađen u sklopu projekta „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije za potrebe edukacijskih aktivnosti koje će održati tijekom 2021. godine.

pdf Integracija i prilagodba imigranata u društvo i kulturu strane zemlje Popularno

By In Brošure, knjige 2737 preuzimanja

Download (pdf, 179 KB)

Stošić, Paulić.pdf

U uvodnom dijelu seminarskog rada, autorice Meri Stošić i Marija-Paola Paulić kažu sljedeće: "Dolazak ili samo privremeno zadržavanje novih i različitih naroda izaziva mnoge promjene i reakcije kod pojedinaca pa i kod čitave zajednice zemlje domaćina. U ovome radu bavimo se problemima i izazovima socijalne integracije migranata u društvo i kulturu strane zemlje. Analizirat ćemo neke aspekte socijalne isključenosti imigranata i razloge istih, a onda ćemo se posvetiti rješenju tog problema, a to je socijalno uključivanje. Tu ćemo govoriti o multikulturalnosti koja je važan element socijalnih politika koje nastoje provesti mjere socijalne integracije.

Prije svega, jedan od preduvjeta za socijalnu integraciju imigranata je taj da se integraciju shvati kao dvosmjeran proces u kojem postoji obostrana otvorenost. To znači da bi u tom procesu u podjednakoj mjeri trebali sudjelovati kako imigranti tako i domaće stanovništvo. S jedne strane, imigranti bi trebali biti spremni prihvatiti i sudjelovati u procesima uključivanja koje provode državne politike (naravno, podrazumijevamo da su ti procesi moralno i društveno prihvatljivi), poštovati pravila i vrijednosti društva u koje useljavaju, a s druge strane veliku ulogu igra otvorenost domaćeg stanovništva, njihovi stavovi i predrasude prema imigrantima. Integraciju treba shvatiti kao interakciju imigranata i društva primitka u kojoj se prihvaćaju, razmjenjuju i poštuju različitosti.

Mi ćemo se u ovome radu ipak baviti pluralističkim politikama koje nastoje etničkim manjinama osigurati pravo na različitost i koje brinu o tome da društva useljenika sudjeluju te uživaju ista prava kao i domaće stanovništvo kako bi njihova prilagodba bila što uspješnija."

Rad je nastao u sklopu kolegija Filozofija politike, pod mentorstvom dr.sc. Nebojše Zelića (FFRI).

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr