Izlist sa sažetkom

pdf Integracija migranata u društvo – stavovi studenata Pravnog fakulteta Osijek, istraživanje i rezultati Popularno

By In Izvještaji 1563 preuzimanja

Download (pdf, 537 KB)

Osijek_Izvjestaj4_rezultati istrazivanja.pdf

Integracija migranata u društvo – stavovi studenata Pravnog fakulteta Osijek, istraživanje i rezultati

U sklopu aktivnosti projekta u provedbi Udruge „MI“- Split, Pravni fakultet Osijek priključio se istraživačkom dijelu u kojem je naglasak bio na stavovima studenata u znanstvenom istraživanju koje se bavi pitanjem imigranata i izbjeglica u kontekstu suvremenih migrantskih kretanja na području Hrvatske i Europske unije. Piše: Mag.act.soc. Gordana Horvat, Pravni fakultet Osijek

default Integracija migranata u Europskoj uniji s osvrtom na Hrvatsku: Strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti Popularno

By In Brošure, knjige 2724 preuzimanja

Integracija migranata u Europskoj uniji s osvrtom na Hrvatsku: Strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti

Institute for Migration and Ethnic Studies in Zagreb adopts this position paper as a contribution to professional and public debate on the issue of the integration of migrants in the European Union and Croatia. Due to the increased migration and particularly refugee flows in 2015, the issue of integration imposes itself as key in all European countries and has recently become an integral part of the public policy and strategic documents of the European Union. The purpose of this position paper is to define and discuss issues of migrant integration and integration policies in the European Union with special reference to Croatia. In addition, the recommendations for further development of integration policies and measures in the Republic of Croatia are proposed.

default Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – učenje i poučavanje hrvatskoga jezika u djece stranaca i azilanata Popularno

By In Brošure, knjige 1575 preuzimanja

Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – učenje i poučavanje hrvatskoga jezika u djece stranaca i azilanata

Cilj ovoga istraživanja bio je prikazati projekt Integracija učenika u multikulturalno školsko okruženje koji je proveden u Osnovnoj školi Podmurvice u Rijeci, a u kojem su učenici stranci i azilanti (N=26) tijekom sedamnaest mjeseci učili hrvatski jezik.

Projekt je financiran nepovratnim sredstvima u sustavu upravljanja i provedbe Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) – komponenta IV „Razvoj ljudskih potencijala“. Ispitano je znanje hrvatskoga jezika Peabody testom na početku i po završetku projekta.

Ana Paljušaj i Nada Kegalj; OŠ Podmurvice Rijeka Rijeka, Hrvatska

pdf Integracijske politike i prakse u sustavu azila u Hrvatskoj Popularno

By In Brošure, knjige 2824 preuzimanja

Download (pdf, 583 KB)

Integracijske_politike_i_prakse_u_sustavu_azila_u_Republici_Hrvatskoj__3_.pdf

Integracijske politike i prakse u sustavu azila u Hrvatskoj

U proljeće 2005. godine, godinu dana nakon uspostave zakonodavnog okvira za azil te godinu dana prije dodjele prvog statusa azila, organizirali smo prvu međunarodnu konferenciju na temu integracijskih politika. U to vrijeme činilo nam se značajnim upitati predstavnike vlasti, točnije ministarstava zaduženih za donošenje i provedbu zakonskih normi u sustavu azila Republike Hrvatske, kakve je uvjete osigurala za očekivane azilante/kinje u bližoj budućnosti te kako će se nositi s brojnim izazovima koje će svaki pojedinac, a potom i šira zajednica azilanata/tkinja, donijeti sa sobom.

pdf International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic Update VI Popularno

By In Dokumenti 1060 preuzimanja

Download (pdf, 2.87 MB)

International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic Update VI.pdf

International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic Update VI

UNHCR je izdao ažuriranu verziju smjernica vezanih za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu izbjeglica iz Sirije.

  • UNHCR continues to characterize the flight of civilians from Syria as a refugee movement, with the vast majority of Syrian asylum-seekers continuing to be in need of international refugee protection, fulfilling the requirements of the refugee definition contained in Article 1A(2) of the 1951 Convention.
  • The Update maintains the moratorium on forced returns to Syria and UNHCR continues to call upon States not to forcibly return Syrian nationals and habitual residents of Syria to neighbouring countries and non-neighbouring countries in the region.
  • UNHCR considers that changes in the objective circumstances in Syria, including relative security improvements in parts of the territory, are not of a fundamental, stable and durable character so as to warrant cessation of refugee status on the basis of Article 1C(5) of the 1951 Convention. The status of recognized refugees should thus be reviewed only if there are indications, in an individual case, that there are grounds for: (i) cancellation of refugee status which was wrongly granted in the first instance; or (ii) revocation of refugee status on the grounds of Article 1F of the 1951 Convention.

default iPhone aplikacija za učenje jezika Popularno

By In Razno Tagged in jezik 2489 preuzimanja

iPhone aplikacija za učenje jezika

"50 languages" sadrži 100 lekcija koje pružaju početnicima osnovni vokabular. Bez prethodnog znanja, naučit ćete tečno govoriti kratke rečenice u svakodnevnim situacijama u tren oka. Metoda "50 languages" uspješno spaja audio i tekst za djelotvorno učenje jezika.

default Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo Popularno

By In Brošure, knjige 1861 preuzimanje

Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo

Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“ sufinanciranog iz Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju, s ciljem pružiti podršku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u prepoznavanju izazova i mogućnosti integracije. U nastavku donosimo neka zapažanja, a više možete pronaći u Istraživanju.

pdf Izazovi upravljanja različitostima pri integraciji migranata u Europsku uniju Popularno

By In Brošure, knjige 1513 preuzimanja

Download (pdf, 133 KB)

HKJU_2018_2_03_Vukojicic_Tomic.pdf

Stručni članak: Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 18 No. 2, 2018.
Tijana Vukojičić Tomić, Pravni fakultet Zagreb

Integracija migranata predstavlja jedan od najvećih suvremenih izazova za države EU-a, kao i velik izazov upravljanju različitostima u Europi općenito. Zbog toga je okvir za integraciju migranata u EU-u osmišljen kroz različite direktive i druge „mekane“ mehanizme. Iako integracija migranata i dalje ostaje prvenstveno odgovornost individualnih nacionalnih država, politike EU-a važne su zbog (promicanja) razmjene znanja i praćenja integracijskih praksi.
EU o integraciji migranata govori kao o ključnom mehanizmu kojim se mogu maksimalno iskoristiti prilike kojima migracija može ostvariti doprinos razvoju EU-a, dok je s druge strane zapošljavanje od središnje važnosti za uključenost migranata. Zakonodavstvo EU-a sadrži učinkovit antidiskriminacijski okvir i
naglašava načelo jednakih prilika kao ključno integracijsko pitanje. Autorica u radu kreće od pretpostavke da se integracijom migranata u području zapošljavanja ne samo prakticira antidiskriminacija, već da je isto tako važan doprinos migranata ekonomskom razvoju i kulturnom bogatstvu Europe jer europska radna snaga stari i brojčano opada. Provedena je analiza dokumenata europskih politika u kontekstu pristupa upravljanja različitostima, te se njome ističe potencijal različitosti pri postizanju boljeg organizacijskog učinka. U radu se tvrdi da je uspješna integracija migranata prepoznata ne samo kao ključ osiguranja njihove uključenosti, već kao potencijal za tržište rada zemlje domaćina
i postizanje boljega ekonomskog učinka. Ipak, priljev migranata također može ugroziti fiskalnu održivost države ako se ljudski potencijali ne koriste pravilno. U radu se ističu različiti izazovi uspješnoj integraciji u tržište rada.

pdf Izbjeglice na moru: jurisdikcijski prijepori u svjetlu Konvencije o pravu mora i Konvencije o pravnom položaju izbjeglica Popularno

By In Dokumenti 1342 preuzimanja

Download (pdf, 768 KB)

9_Izbjeglice_na_moru_jurisdikcijski_prijepori.pdf

Izbjeglice na moru: jurisdikcijski prijepori u svjetlu Konvencije o pravu mora i Konvencije o pravnom položaju izbjeglica

Gotovo smo svakodnevno suočeni s vijestima o tragičnoj sudbini izbjeglica i drugih migranata koji preko Sredozemnog mora pokušavaju stići do Europe.

U ovom se radu u prvom redu nastoji rasvijetliti kako međunarodnopravna pravila o jurisdikciji država na moru, koja su danas kodificirana u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982., uvjetuju postupanje vojnih i drugih državnih brodova s javnim ovlastima prema plovilima kojima se koriste migranti. Pritom se jurisdikcijske ovlasti država na moru stavljaju u odnos s njihovim obvezama prema međunarodnom izbjegličkom pravu, napose Konvenciji o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. i Protokolu uz tu konvenciju iz 1967., a s naglaskom na temeljnu obvezu koja proizlazi iz načela non-refoulement.

Trpimir M. Šošić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

pdf Izdana publikacija Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj – uspostava sustava prikupljanja podataka i preporuke Popularno

By In Brošure, knjige 320 preuzimanja

Izdana publikacija Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj – uspostava sustava prikupljanja podataka i preporuke

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske izdao je publikaciju Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj – uspostava sustava prikupljanja podataka i preporuke.

Izrađena publikacija predstavlja nalaze istraživanja Uspostava sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj koje je dio projekta „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije. Istraživanje su provele dr. sc. Snježana Gregurović i dr. sc. Sanja Klempić Bogadi s Instituta za migraciju i narodnosti u razdoblju od studenog 2020. do listopada 2021. godine.

Svrha istraživanja je izrada baze podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i uspostava sustava prikupljanja podataka koji će služiti za sustavno praćenje uspješnosti uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, a glavni je cilj praćenje i vrednovanje učinaka integracijskih politika po pojedinim područjima pomoću niza pokazatelja.

pdf Izvješće o radu Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo u 2015. godini Popularno

By In Izvještaji 2129 preuzimanja

Izvješće o radu Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo u 2015. godini

Izvješće o radu stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo u 2015. godini

pdf Izvještaj o postupcima Popularno

By In Izvještaji 2372 preuzimanja

Download (pdf, 682 KB)

Izvještaj o postupcima.pdf

Izvještaj o postupcima

Dana 26.4.2017. na konferenciji za medije s udrugom Are You Syrious? i odvjetnicom Sanjom Bezbradica Jelavić, CMS je upozorio na opasnu praksu SOA-e, vezano za donošenje neobrazloženih zaključaka koje se kasnije koriste kako bi MUP odbio zahtjeve za međunarodnom zaštitom, državljanstvom i boravkom.

pdf Izvještaj o sustavu skrbništva za djecu bez pratnje u EU Popularno

By In Izvještaji 619 preuzimanja

Izvještaj o sustavu skrbništva za djecu bez pratnje u EU

Agencija EU za temeljna prava (FRA) objavila je danas izvještaj o sustavu skrbništva za djecu bez pratnje u EU, koji se odnosi na 27 zemalja članica EU te Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Glavne preporuke ovog izvještaja, koje su važne i za Hrvatsku su: Sva djeca trebaju biti zaštićena jednako, bez obzira na njihov status. Skrbnici trebaju brinuti za sve aspekte dobrobiti djeteta u svrhu osiguranja socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, materijalnih i obrazovnih potreba djece. Skrbnicima je potrebno sistemsko usavršavanje i kontinuirana podrška.

default Jučer stranci, danas susjedi - završna publikacija projekta integracije osoba pod međunarodnom zaštitom Popularno

By In Brošure, knjige 1186 preuzimanja

Jučer stranci, danas susjedi - završna publikacija projekta integracije osoba pod međunarodnom zaštitom

Ova publikacija, koju je u okviru projekta izradila Isusovačka služba za izbjeglice, proizašla je iz želje da se široj javnosti predstave potrebe i prava izbjeglica u procesu integracije u hrvatsko društvo, kao i sami rezultati projekta. Ona je i dokumentaristički zapis jednog vremena, kroz koji se fragmentarnim pristupom odabranim predstavljenim aktivnostima željela prenijeti svakodnevna interakcija djelatnika JRS-a sa samim korisnicima projekta, kao i s volonterima, partnerima, lokalnom zajednicom i širom javnosti (JRS). 

pdf Kako regulirati boravak u Republici Hrvatskoj Popularno

By In Dokumenti 2629 preuzimanja

Download (pdf, 171 KB)

UNHCRboravak.pdf

Kako regulirati boravak u Republici Hrvatskoj

Upute za izbjeglice pod privremenom zaštitom u republici hrvatskoj i povratnike.

pdf Key workers COVID-19 Popularno

By In Brošure, knjige 1223 preuzimanja

Download (pdf, 558 KB)

key_workers_covid_0423.pdf

U dokumentu, koji je dio serije "Znanje za politike" koju dijeli Europska komisija, opisan je doprinos migrantskih radnika održavanju osnovnih usluga u EU za vrijeme COVID-19 krize. Autori (Francesco Fasani i Jacopo Mazza) kvantificiraju prisutnost migrantskih radnika u tzv. ključnim profesijama. 

pdf Kieran Oberman Ljudsko pravo na imigraciju je temeljno ljudsko pravo Popularno

By In Razno 1203 preuzimanja

Download (pdf, 213 KB)

Kieran Oberman -Ljudsko pravo na imigraciju je temeljno ljudsko pravo.pdf

Seminarski rad su izradile studentice Ante Debeljuh i Iva Martinić u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"U ovom seminarskom radu nastojali smo prikazati odnos ljudskih prava i prava na migraciju. Analizirali smo argumentaciju filozofa Kierana Obermana čija razmatranja možemo povezati s argumentom iz slobode jer povezuje ljudsko pravo na slobodu imigracije tako što ističe stav da ljudi imaju ljudsko pravo na iseljavanje u druge države."

pdf Kolonizacije i imigracija Popularno

By In Razno 1545 preuzimanja

Download (pdf, 228 KB)

Kolonizacije i imigracija.pdf

Seminarski rad je izradio student Dino Musić u sklopu kolegija Filozofija politike (FFRI, Odsjek za filozofiju).

"Odnos kolonizacije i imigracije je glavna tema ovog seminara, ako pogledamo da se oboje svodi na naseljavanja određenog prostora, vidimo u početku da postoje neke sličnosti. S druge strane postoji tu i dosta različitosti, a ovaj seminar će pokazati i jedno i druge te zaključiti i opisati kakav je zapravo odnos obojeg."

pdf Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima – amandmani Vlade Popularno

By In Zakoni, strategije Tagged in amandman, stranci, zakon 2181 preuzimanje

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima – amandmani Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), Vlada Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima podnosi sljedeće
A M A N D M A N E

pdf Konvencija o ljudskim pravima (ENG) Popularno

By In Dokumenti 1457 preuzimanja

Download (pdf, 1.22 MB)

Convention_ENG.pdf

Europska konvencija o ljudskim pravima.

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr