Cilj brošure je dati praktične smjernice vezano uz integraciju djece izbjeglica u škole. Brošura je dostupna OVDJE.

Društvo za psihološku pomoć je, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, objavilo brošuru namijenjenu svim učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji u svoje škole uključuju učenike izbjeglice.