Uključivanje azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo

Promemorija s konferencija Integracijske politike i prakse održana u ožujku 2012. Konferenciju su organizirali Centar za mirovne studije i udruga Hrvatska (k)raj na zemlji.

Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je za postupak azila od samog prihvata i smještaja tražitelja azila koji je organiziran u Prihvatilištima u Kutini i Zagrebu, do donošenja odluke o statusu. U trenutku kada osoba dobije zaštitu u Republici Hrvatskoj započinje proces integracije u kojem sudjeluju nadležna državna tijela te nevladine organizacije. Kako bi integracija bila što uspješnija Zakonom o azilu i podzakonskim aktima propisana su prava azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom te nadležnost državnih tijela za ostvarivanje pojedinih prava.

Službenik za integraciju Ministarstva unutarnjih poslova koordinira aktivnostima i procesom integracije. Također je nadležan i za individualan rad sa strancima kojima je odobrena zaštita u ostvarivanju njihovih prava. Neposredno nakon odobrenja zaštite, upoznaje stranca s pravima i obvezama te načinom na koji ta prava može ostvariti. Uz individualan rad, pomaže strancima u komunikaciji i suradnji s nadležnim institucijama.

Obzirom da pojedini zakonski propisi koji se odnose na ostvarivanje određenih prava azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom nisu u potpunosti usklađeni s odredbama Zakona o azilu koje propisuju prava azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, potrebno je izvršiti njihovo usklađivanje. Do sada su usklađeni Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o doplatku za djecu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Međutim, još uvijek je potrebno uskladiti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju koji propisuje da status osiguranika imaju azilanti ali ne i stranci pod supsidijarnom zaštitom ili članovi obitelji azilanta i navedenog stanca te Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr