Intervju: Šime Lisica, Gradsko društvo Crvenog križa Zadar

Radni dan uglavnom se sastoji ovisno što korisnici trebaju. Ta pomoć može biti administrativnog tipa: izrada dokumenata, posjet HZZ-u, redovni posjeti liječniku, zubaru itd. Ako je u tim situacijama potrebno čuvat djecu, tada taj dio odrađuju naši volonteri Interventnog tima.

Kakvo je vaše iskustvo u integraciji migranata? 

Iskustvo s migrantima je počelo 2016. godine u kampu u Slavonskom Brodu, kad je bila migrantska kriza. U slavonskom Brodu proveo sam 2 puta po 7 dana. Sudjelovao sam u pružanju humanitarne pomoći i radu u službi traženja. Nakon toga, moj sljedeći susret s migrantima je bio ove godine kad je 7 obitelji stiglo u Zadar preko udruge IOM.

Susrećete li se s tematikom po prvi puta? Je li vam osigurana podrška unutar tima? 

Sa tematikom se uglavnom ne susrećem prvi puta ali bilo je nekih stvari koje su mi bile nove i izazovne. Podrška unutar tima je uvijek prisutna. Gradsko društvo Crvenog križa Zadar ima oformljen Interventni tim koji je sastavljen od djelatnika i volontera. Članovi Interventnog tima su educirani za rad na terenu. Njihova podrška je prisutna u situacijama kao što su migrantska kriza, požarišta ili poplave na području županije. Interventni tim koordinira voditelj interventnog tima te nas na terenu raspoređuje ovisno o situaciji. Dio tima odrađuje logistički dio kao npr. podizanje šatora, pripremu hrane i vode itd. U slučaju migrantske krize najviše sudjeluju članovi koji rade kao psihosocijalna pomoć te članovi službe traženja koji popisuju imena imigranata te u slučaju razdvajanja obitelji, potražuju članove na terenu ili po bazama podataka.

Gradsko društvo Crvenog križa surađuje uglavnom s Hrvatskim Crvenim križom, koji je krovna organizacija Crvenog križa u Hrvatskoj. Redovna su nam podrška u pružanju informacija, edukacija, pomoć sa prevođenjem itd. Također surađujemo sa udrugama kao što su IOM, Centar za Socijalnu skrb.

Jeste li imali predrasude prije nego ste počeli brinuti o migrantima koji su smješteni u Zadru? 

Kako sam već imao susret sa imigrantima u Slavonskom Brodu nisam imao nikakvih predrasuda. A i samim time sam stalno informiran o situaciji u Hrvatskoj.

Što smatrate da je najveći izazov u procesu integracije (iz vašeg kuta)? 

Najveći izazov u procesu integracije je ekonomsko stanje pojedine države. Uz to je također prisutan nedostatak stručnog kadra koji sam proces može provesti.

Što je najveći izazov njima (djeci)? 

Samim imigrantima najveći izazov je pronaći posao i naučiti naš jezik. Djeci je pak najveći problem kako ih vršnjaci tj. školski kolege prihvate u školi ili u kvartu.

Kako vaši prijatelji gledaju na vaš posao?

Moji prijatelji podržavaju moj posao i sami su se ponudili kako volonteri za pomoć. Iako smatraju da je to poprilično zahtjevno raditi.

Što biste izdvojili kao najzanimljiviji moment u poznanstvu s migrantima? 

Moment koji ću pamtiti je naša druga odrađena radionica s djecom imigranata kad su tek došli u Zadar. Naime tada su se već malo opustili i prihvatili volontere Crvenog križa. Tada se na njihovim licima mogao ugledati i koji osmjeh.

Kako izgleda jedan vaš dan?

Radni dan s imigrantima uglavnom se sastoji ovisno što korisnici tj. imigranti trebaju. Ta pomoć može biti administrativnog tipa: izrada dokumenata, posjet HZZ-u, redovni posjeti liječniku, zubaru itd. Ako je u tim situacijama potrebno čuvat djecu, tada taj dio odrađuju naši volonteri Interventnog tima.  Također se migrantima ustupi humanitarna pomoć u obliku hrane, odjeće, obuće ako je ista zatražena. 

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr