Integracija migranata u društvo – stavovi studenata Pravnog fakulteta Osijek, istraživanje i rezultati

U sklopu aktivnosti projekta u provedbi Udruge „MI“- Split, Pravni fakultet Osijek priključio se istraživačkom dijelu u kojem je naglasak bio na stavovima studenata u znanstvenom istraživanju koje se bavi pitanjem imigranata i izbjeglica u kontekstu suvremenih migrantskih kretanja na području Hrvatske i Europske unije. Piše: Mag.act.soc. Gordana Horvat, Pravni fakultet Osijek.

Istraživanje je provedeno od svibnja do srpnja 2019. godine na studijskim programima prava i socijalnog rada, uključujući redovne i izvanredne studente. Dio studenata Socijalnog rada, ukupno 21 student, volonterski se pridružio u provedbi ankete među studentima svih godina preddiplomskog, integriranog i stručnog studija. Anketa je sastavljena i pripremljena u suradnji s Filozofskim fakultetom u Splitu te je kao takva provedena na ukupno tri Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, Osijeku, Splitu i Rijeci. Anketa je anonimna, odobrena od strane etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Splitu i sadrži osnovne socio-demografske podatke (spol, dob, mjesto stanovanja, fakultet i smjer) te stavove studenata uz navedenu temu.

U anketi je sudjelovalo ukupno 240 studenata Pravnog fakulteta Osijek, od toga 167 studenata Prava i 73 studenta Socijalnog rada. Ukupan broj ispitanika Prava uključuje redovne i izvanredne studente integriranog studija prava i stručnog studija te od ukupno 167 studenata 43 ispitanika su muškog spola i 114 ispitanika je ženskog spola dok je raspon dobne skupine od 20 do 38 godina starosti. Studenti socijalnog rada kreću se u rasponu dobne skupine od 19 do 50 godina starosti, a od ukupnog broja ispitanika 5 ih je muškog spola i 68 ženskog spola te su uključeni studenti redovnog i izvanrednog preddiplomskog studija.

Rezultati prikazani u ovom radu dio su ukupnih rezultata ankete koji se još obrađuju, a u radu je prikazan dio koji nosi najznačajnije razlike u stavovima studenata između studijskih smjerova.

Link na dokument

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr