Izgradnja društva dobrodošlice kroz prizmu multikulturnih kompetencija terapeuta

Projekt „Izgradnja društva dobrodošlice“ bavi se različitim aspektima integracije izbjeglica i azilanata na lokalnoj i regionalnoj razini. Jedan od uvjeta za stvaranje sveobuhvatne integracije je i kvalitetna psihosocijalna podrška.

Foto: pixabay

Art terapija se pokazala kao izvrstan oblik terapijskog rada s izbjeglicama zbog svog neinvazivnog i na početku neverbalnog pristupa. Art terapija je profesija mentalnog zdravlja koja koristi kreativne procese stvaranja likovnih radova da bi se poboljšalo i unaprijedilo psihičko, mentalno i emotivno stanje osoba bilo koje dobi. Upotrebljava kreativni proces kao komunikacijski kanal kroz art psihoterapijske tehnike koje kombiniraju koncepte psihologije i vizualne umjetnosti.

No, da bi terapeut bio spreman raditi s izbjeglicama izuzetno je bitno imati multikultualne kompetencije. Prema definiciji American Art Therapy Association, od ožujka 2015. art terapija iz multikulturalne perspektive uzima u obzir klijentove specifične vrijednosti, vjerovanja i radnje koje su definirane njegovom :

1. Rasom
2. Etničkom pripadnošću
3. Kulturom
4. Nacionalnim podrijetlom
5. Boja
6. Spolom
7. Spolnim identitet om
8. Seksualnaom orijentacijom
9. Klasom
10. Dobnom skupinom
11. Bračnim statusom
12. Političkim uvjerenjem
13. Religijom
14. Zemljopisnom regijom
15. Mentalnim invaliditetom
16. Psihičkim invaliditetom
17. Povijesnim ili trenutnim iskustvom s dominantnom kulturom

Multikulturalne kompetencije uključuju trostupanjski razvojni slijed: svijest (stavovi i uvjerenja), znanja i vještine, o sebi samima kao i našim klijentima koji dolaze iz drugih kultura. Terapeuti koji nisu multikulturalno osvješteni bez obzira koliko godina iskustva i znanja imaju neće moći kvalitetno raditi s imigrantima.


I POTREBNA SVIJEST O OSOBNIM VRIJEDNOSTIMA, PREDRASUDAMA I PRETPOSTAVKAMA TERAPEUTA

A. STAVOVI I UVJERENJA

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1. Vjeruju da je kulturološka samosvijest i osjetljivost na vlastitu kulturnu baštinu bitna.
2. Prepoznaju kako su osobna kulturna baština, kulturni identitet, pretpostavke i iskustva uključujući estetski doživljaj i iskustva u umjetnost utjecala na stavove, vrijednosti i pristranost psihološke, kreativne i umjetničke procese, uključujući razvojne promjene.
3. Sposobni su prepoznati granice njihove multikulturalne kompetencije i stručnosti.
4. Prepoznaju svoje izvore nelagoda s kulturnim razlikama koje postoje između sebe i klijente
5. Svjesni su važnosti diskriminatorne prakse na društvenoj i društvenoj razini, zajedno s globalnim društveno -političkim pitanjima (tj. ratovima, okupacijama) i prirodne katastrofe u zemlji podrijetla, legalizirane diskriminacija u istospolnim odnosima) koja može utjecati psihološku dobrobit stanovništva koje se opslužuje.

B. ZNANJE

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1.Imaju specifična znanja o vlastitoj rasi, kulturnom naslijeđu.... i kako to osobno i profesionalno utječe na njihovu definiciju i predrasude normalnosti/abnormalnosti i proces art terapije.
2. Posjeduju znanje i razumijevanje o tome kako ugnjetavanje, rasizam, klasizam, seksizam, diskriminacija i stereotipi na njih utječu kolektivno, osobno i u svom poslu. To omogućuje pojedincima da priznaju svoje rasiste, seksiste, klasne i diskriminatorne stavove, uvjerenja i osjećaje.
3. Posjeduju znanje o njihovom društvenom utjecaju na druge. Oni su upućeni u razlike u stilovima komunikacije s obzirom na otkrivanje sebe, neverbalno ponašanje, izravnost, poštovanje i asertivnost. Art terapeuti prepoznaju koliko njihove neispitane pretpostavke mogu negativno utjecati na terapijski odnos te proces terapije.

C. VJEŠTINE

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1. Mogu prepoznati svoje granice kompetencija te stoga
(a) traže konzultacije
(b) traže daljnje osposobljavanje i obrazovanje
(c) upućuju klijente na kvalificiranije pojedince ili resurse
(d) kombiniraju sve gore navedene mogućnosti.
2. Stalno promišljaju kako razumijeti sebe i aktivno tražeći osobni nediskriminirajući identitet.

 

II POTREBNO TERAPEUTSKO POZNAVANJE SVJETONAZORA KLIJENATA

A. STAVOVI I UVJERENJA

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1. Svjesni su svojih negativnih i pozitivnih emocionalnih reakcija prema različitim skupinama koje se mogu pokazati štetnim za terapijski odnos. Spremni su modificirati svoja vlastita uvjerenja i stavove s različitim grupama klijenata na neosuđujući način.
2. Svjesni su svojih stereotipa i unaprijed stvorenih predodžbi koje oni mogu imati prema različitim skupinama i njihovim kulturnim iskustvima. Također mogu imati različita znanja o unaprijed stvorenim predodžbama grupe klijenata o kulturološkim obilježjima terapeuta.

B. ZNANJE

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1.Posjeduju specifična znanja te podatke o određenoj skupini s kojom rade. Svjesni su životnih iskustava, kulturnih baština, kulturni identitet, umjetničke tradicije i povijesni pozadini svojih klijenata.
2. Razumiju kako rasa, kultura i drugi aspekti različitosti mogu utjecati na formiranje osobnosti , odabir zanimanja, očitovanje psiholoških poremećaja, ponašanje u potrazi za pomoći, kreativnim procesima, iskustvima s umjetnošću, te primjerenost ili neprimjerenost određenih art terapijskih pristupa.
3. Razumiju društvenopolitički utjecaji (tj. pripadnost dominantnoj kulturi) . Kako to može utjecati na živote svih pojedinaca. Diskriminacija, rasizam, seksizam, klasizam, ageizam, ugnjetavanje, predrasude, stereotipi, rasno profiliranje, siromaštvo, nemoć, pitanja naseljavanja/useljavanja mogu značajno utjecati na samopoštovanje i samopoimanje u terapijskom procesu.

C. VJEŠTINE

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1.Upoznaju se s relevantnim istraživanjima i najnovijim saznanjima o mentalnom zdravlju i mentalni poremećaji koji utječu na rasne, etničke, kulturne i druge različite skupine.
2. Upoznaju se s umjetničkim tradicijama i procesima stvaranja umjetnosti različitih rasnih, etničke, kulturne i druge raznolike skupine. Oni nastoje razumjeti kako umjetnost njihovih klijenata odražava njihove vrijednosti, čak i ako se smatraju patološkim, rezistentnim ili stereotipnim gledano iz druge perspektive.
3. Uključuju se u akcije solidarnosti s pojedincima u njihovim zajednicama na osobnoj i profesionalnoj razini tako da je njihova perspektiva različitih pojedincia više su od akademike ili pomagačke aktivnosti.

 

III POTREBNE VJEŠTINE ART TERAPEUTA U RAZVOJU I PRIMJENI PRIMJERENIH INTERVENCIJA, STRATEGIJA I TEHNIKA,S OSJETLJIVOŠĆU NA JEZIK, RELIGIJU I BIKULTURALIZAM

A.STAVOVI I UVJERENJA

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1.Pokazuju svoje poštovanje za vjerska i/ili duhovna uvjerenja i vrijednosti klijenata, uključujući atribucije, tabue, simboličke tradicije i preferirane metode liječenja jer utječu na svjetonazor, psihosocijalno funkcioniranje i izraze nevolje.
2. Poštuju autohtonu pomoć i mreže pomoći među rasnim, etničkim, kulturnim, i drugim različitim skupinama.
3. Cijene dvojezičnost i bikulturalizam. Ne gledaju drugi jezik ili kulturu običaji i vjerovanja kao prepreka umjetničkoj terapiji.
4. Traže obrazovne mogućnosti i nastoje razvijati i provoditi intervencije, strategije i tehnike osjetljive na jezika, religije i bikulturalizma.

B. ZNANJE

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1. Imaju jasno i eksplicitno poznavanje i razumijevanje generičkih karakteristika umjetničkih terapija (vezanih uz kulturu, klase i jednojezična) i kako se mogu sukobiti s vrijednostima različitih skupina.
2. Imaju znanje o kulturno specifičnim resorsima ( npr. tumači/prevoditelji) i svjesni su prepreka (npr. nefleksibilnih sati za pružanje usluga, nedostatak usluge prijevoza) koji sprečavaju klijente u raznih grupa u pristupu i korištenju usluga mentalnog zdravlja.
3. Imaju znanje o potencijalnim pristranostima u instrumentima procjene i postupcima tumačenja imajući u vidu kulturne i jezične karakteristike klijenata.
4. Sposobni su razumjeti kako umjetničke tradicije njihovih klijenata mogu utjecati na njihovu sudjelovanje, odabir materijala i stvaranje likovnih radova u art terapiji.
5. Poznaju obiteljske strukture, hijerarhije, vrijednosti i uvjerenja iz različitih perspektiva. Svojih klijenata. Oni traže obuku, obrazovanje i konzultacije kako bi stekli znanje o zajednici određene rasna, etnička, kulturna ili druga raznolikosti, te traže resurse u zajednici.
6. Trebali bi biti svjesni relevantnih diskriminatornih praksi u društvu (tj. Rasizma, klasizma, seksizma i ageizma), zajedno s globalnim društveno -političkim pitanjima (tj. Ratovima, okupacijom i prirodnim katastrofama u zemlji podrijetla) to može utjecati na psihološku dobrobit stanovništva koje se opslužuje.

C. VJEŠTINE

Kulturno kompetentni art terapeuti:

1.Sposobni su slati i primati i verbalne i neverbalne poruke, točno i primjereno. Nisu vezani samo za jednu metodu ili pristup pomoći, već prepoznaju da se stilovi i pristupi moraju prilagoditi klijentima. Kada osjete da je njihov stil ograničen i potencijalno neprikladan, predviđaju to i modificiraju; time proširuju vlastiti osobni rast i usavršavanje kao terapeuta.
2. Sposobni su osmisliti i ponuditi intervencije terapije i iskustva koja uzimaju u obzir različite umjetničke tradicije i sklonosti svojih klijenata, umjetničke materijale te njihova uvjerenja i prakse.
3. Sposobni su primjeniti institucionalne intervencije u ime svojih klijenata. Oni mogu pomoći klijentima u utvrđivanju da li problem proizlazi iz rasizama, klasizma, seksizam, ageizam i sl. tako da klijenti ne bi neprimjereno personalizirali probleme.
4. Nisu neskloni traženju konzultacija s tradicionalnim iscjeliteljima ili vjerskim i duhovnim vođama i praktičarima koji će pomoći u liječenju.
5. Preuzimaju odgovornost za interakciju na jeziku koji klijent traži:
tražit ili obrazovanog i kompetentnog dvojezičnog art terapeuta
6. Imaju obuku i stručnost u korištenju art treapijskih procjena. Svjesni su kulturnih ograničenja, koja mogu opravdati izmjene formalnih procjena.
7. Trebali bi raditi na uklanjanju pristranosti, predrasuda i diskriminacije u kontekstima provođenja evaluacija i pružanju intervencija.
8. Dalje traže obrazovne mogućnosti da budete u tijeku s trenutnim multikulturalnim potrebama njihove zajednice i potrebama globalnih promjena.
9. Preuzimaju odgovornost educirati svoje klijente o njihovim pravima i odgovornostima kao partnera u terapijskom procesu. Art terapeuti prepoznaju da pravilno izvršen proces uz pristanak klijenta je način uključivanja klijenata s ciljem osnaživanja klijenta; kao i način pružanja jasnih informacija klijentima o prednostima i ograničenjima liječenja art terapijom.

 

U Republici Hrvatskoj se art terapeuti školuju na jedinstvenom Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativnih terapija, smjer art terapija u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Specijalizanti imaju poseban predmet koji se zove „Art terapija u kulturnim i socijalnim različitostima“ unutar kojeg se posebno pripremaju za rad s multukulturalnim kompetencijama.

izv.prof.dr.art. Jasmina Pacek, univ.spec.art.therap.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek

Akademija za umjetnost i kulturu  u Osijeku

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr