Uvjeti prihvata

Uz povećanje broja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj, osiguranje adekvatnih prijemnih kapaciteta igra važnu ulogu u strategiji UNHCR-a u zemlji. U uskoj suradnji s nevladinim organizacijama i vlastima, UNHCR pruža podršku tražiteljima azila u prihvatnim centrima kroz razne projekte pravne, psiho-socijalne i socijalne pomoći.

UNHCR koristi dobno i spolno osjetljiv pristup prilikom kreiranja svojih intervencija i projekata u prihvatnim objektima, uz poseban naglasak na maloljetnike bez pratnje.

Nakon nekih prethodnih nedostataka i naknadne pozitivne reakcije vlasti, privremena prihvatilišta u Kutini i Zagrebu osiguravaju dovoljno prostora za tražitelje azila u trenutnim okolnostima priljeva. Ipak, UNHCR nastavlja lobirati za uspostavu stalnog i namjenski izgrađenog objekta za prihvat te zagovara odvojenost prihvatnih objekata za tražitelje azila koji su djeca bez pratnje.

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr