1. Super User
  2. Pravni okvir
  3. Petak, 26 Svibanj 2017
  4.  Predbilježba putem email-a
Tražitelj međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj ima pravo na boravak u Republici Hrvatskoj od dana izražene namjere do izvršnosti odluke o zahtjevu, slobodu kretanja u Republici Hrvatskoj, osiguranje odgovarajućih materijalnih uvjeta prihvata uključujući i novčanu pomoć (ukoliko nije u radnom odnosu i nema osiguranih novčanih sredstava), zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije, pravno savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć, humanitarnu pomoć, slobodu vjeroispovijesti te rad (po isteku devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva o kojem ministarstvo nadležno za unutarnje poslove nije donijelo odluku ako tražitelj svojim postupanjem nije utjecao na razloge nedonošenja odluke) te isprave sukladno članku 62. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Tražitelji međunarodne zaštite smještaju se u Prihvatilište za tražitelje pri čemu je osiguran smještaj, prehrana i zadovoljavanje osobne higijene. U slučajevima posjedovanja vlastitih sredstava tražitelj međunarodne zaštite može o svom trošku boraviti na bilo kojoj adresi u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na boravak u Republici Hrvatskoj, spajanje obitelji, smještaj najduže dvije godine od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite, nakon čega imaju pravo na smještaj sukladno propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi hrvatskih državljana. Osim toga osigurava se pravo na rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, zdravstvena zaštita sukladno propisu kojim se uređuje zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin u skladu s posebnim propisima (s tim da pravo na obrazovanje odraslih ostvaruje sukladno propisima kojima se regulira obrazovanje odraslih pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin), slobodu vjeroispovijesti, besplatnu pravnu pomoć, pravo na socijalnu skrb sukladno propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi hrvatskih državljana, pomoć pri integraciji u društvo, vlasništvo nekretnine sukladno Konvenciji iz 1951. te stjecanje hrvatskog državljanstva sukladno propisima koji reguliraju stjecanje državljanstva.

Stranac kojemu je odobrena privremena zaštita u Republici Hrvatskoj ima pravo na: boravak, iskaznicu, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu koja uključuje hitnu medicinsku pomoć, a za ranjive skupine odgovarajuću medicinsku i drugu pomoć, osnovno i srednje obrazovanje te prekvalifikaciju i dokvalifikaciju pod istim uvjetima kao hrvatski državljanin, informacije o pravima i obvezama, rad, spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.

Prava tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u sustavu socijalne skrbi:

Azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“ 70/15) čl. 64 priznaje se pravo na smještaj ukoliko ne posjeduju novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti najduže dvije godine od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite. O smještaju rješenjem odlučuje centar za socijalnu skrb prema prebivalištu azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, a smještaj se osigurava u smještajnim kapacitetima kojima za tu namjenu raspolaže Republika Hrvatska te u unajmljenim smještajnim jedinicama. Troškovi stanovanja podmiruju se iz državnog proračuna s pozicije ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), čl. 22 st. 2 azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom imaju sva prava u sustavu socijalne skrbi kao i hrvatski državljani pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisom.
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Koja prava imaju osobe bez državljanstva?
Osobe bez državljanstva imaju pravo uživati osnovna ljudska prava, poput zaštite...
142 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Postoje li upute za "slijepe putnike" il
Prema međunarodnom pravu, temeljna obveza svakog zapovjednika broda je spasiti s...
131 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Zašto UNHCR ne popunjava uvijek kvote preseljavanj
Vlade nisu uvijek spremne prilagoditi svoje kvote i kriterije potrebama koje se ...
129 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Može li vojnik biti izbjeglica?
Izbjeglica je civilna osoba. Osoba koja nastavlja voditi oružane akcije protiv d...
131 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:21 AM
Može li kriminalac biti izbjeglica?
Kriminalac protiv kojeg je pokrenut pravedan sudski postupak zbog povrede zakona...
131 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:21 AM