1. Super User
  2. Najčešća pitanja
  3. Ponedjeljak, 29 Svibanj 2017
  4.  Predbilježba putem email-a
Što je azil?

Azil je status međunarodne zaštite koji se priznaje tražitelju međunarodne zaštite koji se nalazi izvan zemlje svog državljanstva ili uobičajenog boravišta, a osnovano strahuje od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja zbog čega ne može ili ne želi prihvatiti zaštitu te zemlje.


Tko su azilanti?

Azilant je izbjeglica u smislu Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine kojoj je priznat azil.


Tko su tražitelji međunarodne zaštite?

Tražitelj međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj ima pravo na boravak u Republici Hrvatskoj od dana izražene namjere do izvršnosti odluke o zahtjevu, slobodu kretanja u Republici Hrvatskoj, osiguranje odgovarajućih materijalnih uvjeta prihvata uključujući i novčanu pomoć (ukoliko nije u radnom odnosu i nema osiguranih novčanih sredstava), zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije, pravno savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć, humanitarnu pomoć, slobodu vjeroispovijesti te rad (po isteku devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva o kojem ministarstvo nadležno za unutarnje poslove nije donijelo odluku ako tražitelj svojim postupanjem nije utjecao na razloge nedonošenja odluke) te isprave sukladno članku 62. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Tražitelji međunarodne zaštite smještaju se u Prihvatilište za tražitelje pri čemu je osiguran smještaj, prehrana i zadovoljavanje osobne higijene. U slučajevima posjedovanja vlastitih sredstava tražitelj međunarodne zaštite može o svom trošku boraviti na bilo kojoj adresi u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.


Tko može biti tražitelj međunarodne zaštite?

Tražitelj međunarodne zaštite je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu do izvršnosti odluke o zahtjevu. Iznimno, tražitelj može biti i državljanin države članice Europske unije kada je to propisano odredbama Protokola 24. Ugovora iz Lisabona.


Djeca bez pratnje

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od 18 godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

Djetetu bez pratnje koje izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu tijelo nadležno za poslove socijalne skrbi imenuje posebnog skrbnika obučenog za rad s djecom koji nije u sukobu interesa s djetetom. Iznimno, djetetu bez pratnje starijem od 16 godina koji je u braku neće se imenovati skrbnik.

Zahtjev djeteta bez pratnje ima prednost u rješavanju.

O zahtjevima tražitelja međunarodne zaštite rješava ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.


Što je privremena zaštita?

Za razliku od supsidijarne zaštite, strancima je moguće odobriti i privremenu zaštitu. Privremena zaštita je zaštita hitnog i privremenog karaktera o kojoj odluku donosi Vlada Republike Hrvatske temeljem odluke Vijeća Europske Unije o postojanju masovnog priljeva raseljenih osoba koje su bile prisiljene napustiti područje ili zemlju svog podrijetla zbog situacije koja tamo prevladava (oružani sukobi, kršenje ljudskih prava).
Odobrava se u izvanrednom postupku, osobito ako postoji rizik da zbog masovnog priljeva nije moguće učinkovito provesti postupak odobrenja međunarodne zaštite, radi zaštite raseljenih osoba i drugih osoba koje traže zaštitu.
Privremena zaštita odobrava se na vrijeme od jedne godine, a najdulje vrijeme trajanja privremene zaštite je tri godine. U iznimnim slučajevima moguće je i produljenje navedenih rokova.


Što je subsidijarna zaštita

Tražitelju međunarodne zaštite koji ne ispunjava uvjete za priznavanje azila, a za kojeg postoje opravdani razlozi koji ukazuju da će se, ukoliko se vrati u zemlju podrijetla, suočiti sa stvarnim rizikom trpljenja ozbiljne nepravde i koji nije u mogućnosti, ili zbog takvog rizika ne želi prihvatiti zaštitu te zemlje priznaje se supsidijarna zaštita.
Komentar
Još nema komentara na ovo.
Super User Prihvaćeni odgovor Pending Moderation
0
Glasovi
Undo
Asylum shopping je praksa tražitelja azila da podnose zahtjev za azil u nekoliko država ili se traži da se azil primjenjuje u određenoj državi nakon prelaska iz drugih država.

Jedan od ciljeva policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima jest spriječiti ovu praksu. Dublinska konvencija propisuje da se tražitelji azila vraćaju u zemlju gdje je prvi put zabilježen njihov ulazak i gdje su prvi put ostavili otisak prstiju. Drugi cilj ove politike je spriječiti tražitelje azila da se prebacuju između zemalja.

Da bi se izbjegle zlouporabe, europsko pravo i Dublinska uredba zahtijevaju da tražitelji azila registriraju svoje traženje azila u prvoj zemlji u koju dolaze i da je odluka prve zemlje EU u kojoj se prijavljuju konačna odluka u svim zemljama EU. Međutim, neki tražitelji azila se opiru ostavljanju otisaka prstiju i registraciji u zemljama koje ne smatraju prihvatljivima.

Postoje slučajevi da neki tražitelji azila spale jagodice prstiju kako bi izbjegli uzimanje otisaka prstiju u Italiji i podnijeli zahtjev za azil u zemlji po vlastitom izboru. Registar otisaka prstiju, poznat kao Eurodac sustav, koristi se za presretanje lažnih ili višestrukih zahtjeva za azil.
Komentar
Još nema komentara na ovo.
  1. prije više od mjesec dana
  2. Najčešća pitanja
  3. # 1
  • Strana :
  • 1


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Koja prava imaju osobe bez državljanstva?
Osobe bez državljanstva imaju pravo uživati osnovna ljudska prava, poput zaštite...
142 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Postoje li upute za "slijepe putnike" il
Prema međunarodnom pravu, temeljna obveza svakog zapovjednika broda je spasiti s...
130 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Zašto UNHCR ne popunjava uvijek kvote preseljavanj
Vlade nisu uvijek spremne prilagoditi svoje kvote i kriterije potrebama koje se ...
129 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Može li vojnik biti izbjeglica?
Izbjeglica je civilna osoba. Osoba koja nastavlja voditi oružane akcije protiv d...
131 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:21 AM
Može li kriminalac biti izbjeglica?
Kriminalac protiv kojeg je pokrenut pravedan sudski postupak zbog povrede zakona...
131 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:21 AM