1. Super User
  2. Najčešća pitanja
  3. Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017
  4.  Predbilježba putem email-a
[*] Zakon o strancima (Narodne Novine 130/2011 i 74/2013)
[*] Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine 70/2015
[*] Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne Novine; br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 130/2011i 110/2015)
[*] Zakon o prebivalištu (Narodne Novine 144/2012, 158/2013)
[*] Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne Novine 85/2008 i 112/2012)
[*] Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, 22/2013)
[*] Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 80/2013)
[*] Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Narodne novine (143/2013)
[*] Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13).
[*] Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine 52/12, 81/2013, 38/2015)
[*] Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila, „Narodne novine“, broj: 36/08., 46/08., 10/09., 88/11. i 81/13.
[*] Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite (“Narodne novine“, broj: 140/15.)
[*] Pravilnik o sadržaju zdravstvenoga pregleda tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom (“Narodne novine“, broj: 39/08.)
[*] Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 89/2008.)
[*] Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika („Narodne novine“, br. 15/2013.)
[*] Odluka o programu hrvatskog jezika, povijesti i kulture za tražitelje azila i azilante (Narodne novine 129/09)
[*] Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u RH (Narodne Novine 51/2012)
[*] Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja (Narodne novine 3/2016)
[*] Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (Narodne novine 126/12, 81/13, 38/15 i 85/15)
[*] Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 120/12, 81/13, i 38/15)

Izvor: European Web Site on Integration
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Koja prava imaju osobe bez državljanstva?
Osobe bez državljanstva imaju pravo uživati osnovna ljudska prava, poput zaštite...
230 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Postoje li upute za "slijepe putnike" il
Prema međunarodnom pravu, temeljna obveza svakog zapovjednika broda je spasiti s...
218 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Zašto UNHCR ne popunjava uvijek kvote preseljavanj
Vlade nisu uvijek spremne prilagoditi svoje kvote i kriterije potrebama koje se ...
192 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Može li vojnik biti izbjeglica?
Izbjeglica je civilna osoba. Osoba koja nastavlja voditi oružane akcije protiv d...
193 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:21 AM
Može li kriminalac biti izbjeglica?
Kriminalac protiv kojeg je pokrenut pravedan sudski postupak zbog povrede zakona...
200 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:21 AM