1. Super User
  2. Razno
  3. Petak, 17 Kolovoz 2018
  4.  Predbilježba putem email-a
Za osobe bez obveznog zdravstvenog osiguranja besplatna je jedino hitna pomoć preko Zavoda za hitnu medicinu: https://goo.gl/3kpYGh

Hitni bolnički prijami: https://goo.gl/bq0bN5

Za osobe s obveznim zdravstvenim osiguranjem HZZO pokriva troškove zdravstvenih rizika u razini od 80%, što podrazumijeva pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, uporabu lijekova koji su na listi HZZO-a, korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, stomatološko-protetske usluge, nadomjeske, te ortopedska i druga pomagala. Ostatak troška usluga (20%) obavezan je platiti osiguranik (svota ne smije prijeći više od 2.000 kuna po bolničkom računu).

Popis postupaka zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja: https://goo.gl/J4FKx0

Adresar zdravstvenih ustanova: https://goo.gl/NuzCIW

Za osobe s dopunskim zdravstvenim osiguranjem koje se plaća 70 kn mjesečno, HZZO pokriva ukupan iznos participacije pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja: medicinska dijagnostika, specijalistički pregledi, fizikalna rehabilitacija, stomatološka zdravstvena zaštita, bolničko liječenje, nabavka ortopedskih i drugih pomagala.

Dopunsko zdravstveno osiguranje: https://goo.gl/wGvJCi
Adresar zdravstvenih ustanova: https://goo.gl/NuzCIW


Preuzeto s hr.danubecompass.org
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Koja prava imaju osobe bez državljanstva?
Osobe bez državljanstva imaju pravo uživati osnovna ljudska prava, poput zaštite...
230 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Postoje li upute za "slijepe putnike" il
Prema međunarodnom pravu, temeljna obveza svakog zapovjednika broda je spasiti s...
218 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Zašto UNHCR ne popunjava uvijek kvote preseljavanj
Vlade nisu uvijek spremne prilagoditi svoje kvote i kriterije potrebama koje se ...
192 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:22 AM
Može li vojnik biti izbjeglica?
Izbjeglica je civilna osoba. Osoba koja nastavlja voditi oružane akcije protiv d...
193 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:21 AM
Može li kriminalac biti izbjeglica?
Kriminalac protiv kojeg je pokrenut pravedan sudski postupak zbog povrede zakona...
200 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Travanj 26 2019, 08:21 AM