1. Super User
 2. Razno
 3. Petak, 17 Kolovoz 2018
 4.  Predbilježba putem email-a
Za osobe bez obveznog zdravstvenog osiguranja besplatna je jedino hitna pomoć preko Zavoda za hitnu medicinu: https://goo.gl/3kpYGh

Hitni bolnički prijami: https://goo.gl/bq0bN5

Za osobe s obveznim zdravstvenim osiguranjem HZZO pokriva troškove zdravstvenih rizika u razini od 80%, što podrazumijeva pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, uporabu lijekova koji su na listi HZZO-a, korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, stomatološko-protetske usluge, nadomjeske, te ortopedska i druga pomagala. Ostatak troška usluga (20%) obavezan je platiti osiguranik (svota ne smije prijeći više od 2.000 kuna po bolničkom računu).

Popis postupaka zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja: https://goo.gl/J4FKx0

Adresar zdravstvenih ustanova: https://goo.gl/NuzCIW

Za osobe s dopunskim zdravstvenim osiguranjem koje se plaća 70 kn mjesečno, HZZO pokriva ukupan iznos participacije pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja: medicinska dijagnostika, specijalistički pregledi, fizikalna rehabilitacija, stomatološka zdravstvena zaštita, bolničko liječenje, nabavka ortopedskih i drugih pomagala.

Dopunsko zdravstveno osiguranje: https://goo.gl/wGvJCi
Adresar zdravstvenih ustanova: https://goo.gl/NuzCIW


Preuzeto s hr.danubecompass.org
Komentar
Još nema komentara na ovo.


Još nema odgovora na ovo pitanje.
Ukoliko vi želite poslati odgovor, trebate se prijaviti.

Postavi brzo pitanje

Nedavne rasprave

Koja je razlika između migranata, tražitelja azila
Prema UN-ovoj Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. godine, razlika između iz...
539 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Utorak, Rujan 11 2018, 08:50 AM
Opis i popis besplatnih zdravstvenih usluga
Za osobe bez obveznog zdravstvenog osiguranja besplatna je jedino hitna pomoć pr...
897 Pregleda
0 Glas(a)
replika
U Razno
Postavljeno: Petak, Kolovoz 17 2018, 11:06 AM
 • zdravstvo
 • osiguranje
 • HZZO
Pojmovnik
Što je azil? Azil je status međunarodne zaštite koji se priznaje tražitelju m...
1176 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Ponedjeljak, Svibanj 29 2017, 07:53 AM
 • Općenito
 • pojmovnik
Akcijski planovi, strategije, protokoli...
[*] Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2015 [*] Akcijski...
833 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Ponedjeljak, Srpanj 03 2017, 08:26 AM
 • integracija
 • zakon
 • strategija
 • plan
 • protokol
Pravna legislativa
[*] Zakon o strancima (Narodne Novine 130/2011 i 74/2013) [*] Zakon o međunarod...
1073 Pregleda
0 Glas(a)
replika
Postavljeno: Ponedjeljak, Srpanj 03 2017, 08:16 AM
 • integracija
 • zakon
 • pravilnik
 • odluka